Đại học Kiên Giang

KGU
(Kien Giang University)
Thành lập năm: 2014
Tỉnh thành:Kiên Giang
Địa chỉ:320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Học phí

Dữ liệu đang được cập nhật