Đại học Kiên Giang

KGU
(Kien Giang University)
Thành lập năm: 2014
Tỉnh thành:Kiên Giang
Địa chỉ:320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Các ngành đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1   Các ngành đào tạo đại học   ---
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D07 15.5
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 15.5
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D15 15.5
5 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D07 15.5
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15.5
7 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07 15.5
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 15.5
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 15.5
10 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D07 15.5
11 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00; A01; B00; D07 15.5