Mã trường: QHT

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Tên tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi

Thành lập năm: 1993

Địa chỉ: 334 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tỉnh thành: Hà Nội

Học phí

Học phí năm học 2018-2019 với sinh viên chính quy:

TT

Mức học phí

(đồng/tháng/sinh viên)

Tên chương trình đào tạo (CTĐT)

1

960.000

Các CTĐT chuẩn, tài năng, chuẩn quốc tế và một số CTĐT chất lượng cao: Địa lý tự nhiên, Khí tượng học và khí hậu học, Hải dương học, Khoa học Môi trường, Địa chất học

2

3.000.000

CTĐT chất lượng cao Máy tính và khoa học thông tin (CTĐT CLC đáp ứng TT23)

3

3.500.000

Các CTĐT chất lượng cao: Hóa học, Công nghệ sinh học, Hóa dược (CTĐT CLC đáp ứng TT23) và các CTĐT tiên tiến: Hóa học, Khoa học môi trường