Đại Học Hồng Đức

HDU
(Hong Duc University)
Thành lập năm: 1997
Tỉnh thành:Thanh Hóa
Địa chỉ:Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa

Học phí

Các ngành đào tạo chủ lực:

  • Quản lý tài nguyên và Môi trường
  • Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)
  • Lâm nghiệp
  • Địa lí học (định hướng Địa chính)
  • Xã hội học (định hướng Công tác xã hội)


Về mức học phí đối với đại học chính quy, Nhà trường cũng đã có đưa ra mức dự kiến trong năm học 2017 – 2018 như sau:

  • Khối ngành Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội, Nông – lâm – thủy sản: 520.000 đồng/ tháng
  • Khối ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệt thuật, khách sạn, du lịch, thể thao: 610.000 đồng/ tháng.