Đại Học Hoa Sen

HSU
(Hoa sen University)
Thành lập năm: 1991
Địa chỉ:P.M101, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Thông tin liên hệ

Trung tâm Phục vụ Sinh Viên - Đại học Hoa Sen

P.M101, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Tư vấn học vụ

028 7309 1991. Ext: 11246

ttpvsv@hoasen.edu.vn

Hoạt động sinh viên

Chị Nguyễn Đỗ Thanh Hà

028 73091991 - Ext: 11248

ha.nguyendothanh@hoasen.edu.vn

Phòng Đào tạo (xem thêm thông báo thời gian làm việc)

P. M101, Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM

028 7309 1991. (Ext. 11.222, 11.223, 11.224, 11.225, 11.226)