Đại Học Hoa Sen

HSU
(Hoa sen University)
Thành lập năm: 1991
Địa chỉ:P.M101, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Các ngành đào tạo

STT NGÀNH ĐÀO TẠO
KHOA DU LỊCH
1 Quản trị Khách Sạn
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
3 Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống
4 Quản lý tài nguyên và môi trường
5 Công nghệ thực phẩm
6 Quản trị sự kiện
KHOA THIẾT KẾ VÀ NGHỆ THUẬT
7 Thiết kế Đồ hoạ
8 Thiết kế Thời trang
9 Thiết kế Nội thất
10 Quản trị Công nghệ Truyền thông
11 Nghệ thuật số
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ
12 Hệ thống thông tin quản lý
13 Tài chính Ngân hàng
14 Kinh doanh quốc tế
15  Quản trị Nhân lực
16 Quản trị văn phòng
17 Quản trị kinh doanh
18 Marketing
19  Kế toán
20 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
21 Thương mại điện tử
22 Bảo hiểm
KHOA NGOẠI NGỮ
23 Ngôn ngữ Anh
24 Hoa Kỳ học
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI
25 Tâm lý học
26 Nhật Bản học
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
27 Công nghệ thông tin
28 Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu
29 Kỹ thuật phần mềm