Đại Học Hoa Sen

HSU
(Hoa sen University)
Thành lập năm: 1991
Địa chỉ:P.M101, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Học phí

Học phí theo lộ trình mẫu học kỳ I áp dụng cho bậc Đại học hệ chính quy năm 2020 

STT Tên ngành Tổng môn

Tổng học phí

(ĐVT: VND)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
1 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 6 33.339.000
2 Công nghệ thông tin 6 34.158.000
3 Kỹ thuật phần mềm 5 29.775.000
4 Quản lý tài nguyên và môi trường 5 29.617.000
5 Công nghệ thực phẩm 6 34.051.000
6 Quản trị kinh doanh 6 30.392.000
7 Marketing 6 33.921.000
8 Kinh doanh quốc tế 5 29.880.000
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 5 29.880.000
10 Tài chính - Ngân hàng 5 28.082.000
11 Kế toán 6 34.139.000
12 Quản trị nhân lực 6 32.546.000
13 Quản trị văn phòng 5 30.912.000
14 Hệ thống thông tin quản lý 6 35.517.000
15 Quản trị công nghệ truyền thông 5 29.531.000
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 5 29.054.000
17 Quản trị khách sạn 5 28.055.000
18 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 5 28.055.000
19 Ngôn ngữ Anh 6 25.929.000
20 Tâm lý học 5 30.337.000
21 Thiết kế đồ hoạ 6 39.186.000
22 Thiết kế thời trang 5 33.468.000
23 Thiết kế nội thất 6 36.140.000
CÁC NGÀNH MỚI BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
1 Quản trị sự kiện 6 30.858.000
2 Bảo hiểm 5 28.082.000
3 Hoa Kỳ học 6 25.929.000
4 Nhật Bản học 5 31.762.000
5 Nghệ thuật 6 39.186.000
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC SONG BẰNG
1 Ngôn ngữ Anh - Du lịch dịch vụ lữ hành 7 30.861.000
2 Ngôn ngữ Anh - Kinh doanh quốc tế 6 26.028.000
3 Ngôn ngữ Anh - Quản trị kinh doanh 5 21.465.000
4 Ngôn ngữ Anh - Tâm lý học 6 26.550.000
5 Tâm lý học - Quản trị nhân lực 5 30.337.000