Đại Học Hoa Lư

HLUV
(Hoa Lu University)
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Ninh Bình
Địa chỉ:thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Học phí

Ở hệ đại học, học phí đại học Hoa Lư là 485 nghìn đồng/ tháng.

Như vậy 1 năm mức học phí các sinh viên cần đóng là 4.850 nghìn đồng.

Ở hệ cao đẳng mức học phí thấp hơn 100 nghìn đồng 1 tháng, tức là 385 nghìn đồng/ tháng3.850 nghìn đồng/ năm.