Đại Học Hoa Lư

HLUV
(Hoa Lu University)
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Ninh Bình
Địa chỉ:thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Các ngành đào tạo

Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển/ thi tuyển

Trình độ đại học

Mã ngành 

Tên ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

   

Theo xét KQ thi THPTQG

Theo phương thức khác

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

7140209

Sư phạm Toán

15

5

A00

 

A01

 

D07

 

D08

 

7140211

Sư phạm Vật lý

15

5

A00

 

A01

 

A02

     

7140212

Sư phạm Hóa học

15

5

A00

 

D07

 

B00

     

7140213

Sư phạm Sinh học

15

5

B00

 

D08

 

A02

     

7140217

Sư phạm Ngữ văn

15

5

C00

 

D15

 

D14

 

D66

 

7140205

Giáo dục Chính trị

15

5

C00

 

D66

 

C19

 

C20

 

7140202

Giáo dục Tiểu học

60

10

D01

 

C00

 

A00

 

A01

 

7140201

Giáo dục Mầm non

50

10

M00

             

7340301

Kế toán

40

20

A00

 

A01

 

D01

 

D07

 

7340101

Quản trị kinh doanh

15

5

A00

 

A01

 

D01

 

D07

 

7310630

Việt Nam học(Chuyên ngành

30

20

C00

 

D66

 

D14

 

D15

 

Văn hóa-Du lịch)

 
Trình độ cao đẳng
 

Mã ngành 

Tên ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

   

Theo xét KQ thi THPTQG

Theo phương thức khác

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

51140202

Giáo dục Tiểu học

15

5

D01

 

C00

 

A00

51140231

Sư phạm Tiếng Anh

15

5

D01

 

A01

 

D14

51340301

Kế toán

5

15

A00

 

A01

 

D01

51480202

Tin học ứng dụng

5

15

A00

 

A01

 

D01

51140237

Công nghệ thiết bị trường học

5

15

A00

 

A01

 

D01

51320202

Khoa học thư viện

5

15

D01

 

C00

 

A00