Đại Học Hà Tĩnh

(Ha Tinh University)
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Hà Tĩnh
Địa chỉ: Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Học phí

 • Các khoa và chuyên ngành của Học viện Hàng không :
  • Khoa Không Lưu;
  • Khoa Cảng Hàng Không;
  • Khoa Cơ Bản;
  • Khoa Vận tải hàng Không;
  • Khoa Bổ Túc cán Bộ & Hợp Tác Quốc tế;
  • Khoa Điện tử viễn thông Hàng Không.
  • Một số ngành đào tạo đại học hấp dẫn của trường:
  • Quản trị kinh doanh và Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
  • Tiếng Anh thương mại
  • Quản lý điều hành bay
  • Quản lý hoạt động bay
  • Một số ngành đào tạo cao đẳng hấp dẫn của trường:
  • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
  • Quản trị kinh doanh


  Học viện Hàng không thu học phí được tính trên tổng số tín chỉ của các môn học sinh viên đăng ký học trong 1 học kỳ. Mức học phí chương trình học năm học này thu trên 1 tín chỉ học phí, chính vì thế mà mỗi ngành có mỗi mức thu khác nhau theo số tín chỉ mà mình se học. Khi học Học viện Hàng không bạn sẽ phải nộp mức học phí cụ thể như sau:

  Học phí 2017 - 2018:
  - Khối ngành III (ngành quản trị kinh doanh) năm học 2017-2018: 7.400.000 đồng (34 tín chỉ);
  - Khối ngành V năm 2017-2018: 8.700.000 đồng (36 tín chỉ cho ngành kỹ thuật điện tử, truyền thông; 43 tín chỉ cho ngành quản lý hoạt động bay hoặc ngành kỹ thuật hàng không).
  Lộ trình tăng học phí tối đa 10%/ năm được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ban hành ngày 02/10/2015 của Thủ Tướng chính phủ.

  Học phí 2016-2017:
  • Ngành công nghệ kĩ thuật điện tử - truyền thông có mức học phí là 4.257.000 đồng/ học kì (với 22 tín chỉ).
  • Ngành quản trị kinh doanh có mức học phí là 4.158.000 đồng/học kì( với 22 tín chỉ).
  • Ngành quản lí hoạt động bay có mức học phí là 4.848.000 đồng/ học kì( với 25 tín chỉ).
  Mức học phí mỗi năm không ổn định, sẽ thay đổi theo từng năm