Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018 cho 15 ngành hệ đào tạo đại học và 2 ngành hệ cao đẳng.

Đại học Văn Hiến thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Việt Bắc thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Hà Tĩnh xét tuyển bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu tất cả các ngành theo hai phương thức xét tuyển: dựa vào điểm thi THPT Quốc gia và kết quả học tập THPT.

Điểm xét tuyển theo phương thức 1 từ 13.5 đến 17.00 điểm. Riêng dựa vào kết quả học tập thì từ 18.00 trở lên và học lực lớp 12 phải loại giỏi cho các ngành sư phạm.

Chỉ tiêu và điểm xét tuyển hệ đại học

STT Tên ngành Chỉ tiêu Điểm xét tuyển
Dựa vào điểm thi THPTQG Dựa vào kết quả học tập THPT
1 Sư phạm tiếng Anh 19 17.00 Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi; Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp từ 18.00 trở lên
2 Giao dục mầm non 60
3 Giáo dục tiểu học 30
4 Giáo dục chính trị 17
5 Quản trị kinh doanh 79 13.50 18.00
6 Tài chính - Ngân hàng 94
7 Kế toán 143
8 Luật 134
9 Khoa học môi trường 100
10 Công nghệ thông tin 74
11 Kỹ thuật xây dựng 48
12 Ngôn ngữ Anh 79
13 Ngôn ngữ Trung Quốc 38
14 Chính trị học 98
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 59

Chỉ tiêu và điểm xét tuyển hệ cao đẳng

STT Tên ngành Chỉ tiêu Điểm xét tuyển
Dựa vào điểm thi THPTQG Dựa vào kết quả học tập THPT
1 Giao dục mầm non 20 15.00 Có học lực lớp 12 xếp loại khá; Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp từ 18.00 trở lên
2 Giáo dục tiểu học 19

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Các trường Đại học còn nhiều chỉ tiêu