Đại Học Hà Nội

HANU
(Hanoi University)
Thành lập năm: 1959
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Học phí

Học phí đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2020-2021

- Các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận của các ngành đào tạo bằng tiếng Anh: 650,000 đồng/ tín chỉ. Các môn học còn lại: 480,000 đồng/ tín chỉ.

- Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT: Các môn học khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - CLC, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc - CLC: 940,000 đồng/tín chỉ; của ngành Ngôn ngữ Italia - CLC: 770,000 đồng/tín chỉ; của các ngành CNTT CLC, ngành QTDV DL & Lữ hành CLC: 1,300,000 đồng/tín chỉ.

- Học phí các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định riêng.