Đại Học Dược Hà Nội

HUP
(Hanoi University of pharmacy)
Thành lập năm: 1961
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:13-15 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội

Học phí

Căn cứ theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 -2016 đến năm học 2020 – 2021 được quy định trong Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo mức học phí dự kiến như sau:

Học phí Đại học Dược Hà Nội năm học 2017-2018: 1.070.000 đồng/tháng.

– Học phí Đại học Dược Hà Nội năm học 2018-2019: 1.180.000 đồng/tháng.

– Học phí Đại học Dược Hà Nội năm học 2019-2020: 1.300.000 đồng/tháng.

– Học phí Đại học Dược Hà Nội năm học 2020-2021: 1.430.000 đồng/tháng

Các mức học phí trên đây có thể thay đổi khi Chính phủ có văn bản điều chỉnh.