Đại Học Dân Lập Phương Đông

PDU
(PHUONG DONG UNIVERSITY.)
Thành lập năm: 1994
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

- Nhà trường thu học phí theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong năm học. Đơn giá cho 1 tín chỉ là 345.000đ/tín chỉ. Lộ trình tăng học phí không quá 10% cho năm tiếp theo. Cụ thể:

  • Học phí trung bình khối ngành Kinh tế: 16.000.000 đồng/ năm.
  • Học phí trung bình khối ngành Ngôn ngữ, Kỹ thuật công nghệ: 19.000.000 đồng/ năm (riêng ngành Kiến trúc, Ngôn ngữ Nhật là 22.000.000/năm).