Đại Học Dân Lập Duy Tân

(DUY TAN UNIVERSITY)
Thành lập năm: 1994
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ:254 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

Học phí

Đại Học Dân Lập Duy Tân dự kiến thu học phí cho khóa tuyển sinh 26 năm 2020 như sau: