Đại Học Dân Lập Duy Tân

(DUY TAN UNIVERSITY)
Thành lập năm: 1994
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ:254 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

Các ngành đào tạo

Hiện nay, Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân tổ chức đào tạo 30 ngành thể hiện qua bảng dưới đây: