Mã trường: DCL

Đại Học Cửu Long

MKU

Tên tiếng Anh: Mekong University

Thành lập năm: 2000

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Cao đẳng chính quy

Đào tạo hệ vừa học vừa làm

Đào tạo Liên thông

Đào tạo sau Đại học

- Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Cao đẳng chính quy

Đào tạo hệ vừa học vừa làm

Đào tạo Liên thông

Đào tạo sau Đại học

- Đào tạo Thạc sĩ

Tin xem nhiều