Đại Học Công Nghiệp TPHCM

IUH
(INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY)
Thành lập năm: 1999
Địa chỉ:Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Học phí

Học phí tham khảo trường Đại học Công nghiệp TPHCM 2019

Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là trường công lập tự chủ tài chính. Do đó học phí của trường sẽ có xu hướng gia tăng hàng năm.

Mức học phí của trường so với các trường tự chủ tài chính khác cũng ở mức tương đương. Cu thể học phí năm 2019 như sau:

Đối với cơ sở TPHCM

Chương trình đại trà: 17.160.000VNĐ-18.200.000VNĐ/năm

- Khối Kinh tế: 1.716.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉ.

- Khối Công nghệ: 1.820.000VNĐ/tháng, 520.000VNĐ/tín chỉ.

Chương trình chất lượng cao: 28.000.000VNĐ/năm

- Khối Kinh tế: 830.000VNĐ/tín chỉ.

- Khối Công nghệ: 790.000VNĐ/tín chỉ.

Đối với phân hiệu Quảng Ngãi và cơ sở Thanh Hóa

- Khối Kinh tế: 810.000VNĐ/tháng, 245.000VNĐ/tín chỉ.

- Khối Công nghệ: 960.000VNĐ/tháng, 275.000VNĐ/tín chỉ.