Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

HAUI
(Hanoi University of Industry)
Thành lập năm: 1898
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Số 298 đường Cầu Diễn,Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Học phí

Học phí năm 2020 của Đại học Công nghiệp Hà Nội

Học phí của nhà trường năm 2020 đối với sinh viên đại học là 350.000 đồng/tín chỉ. Trung bình một năm sinh viên chi phí khoảng 17.500.000 đồng. Trường có lộ trình tăng học phí hàng năm, mức tăng không quá 10% so với năm học liền trước.