Đại Học Cần Thơ

CTU
(Can Tho University)
Thành lập năm: 1966
Tỉnh thành:Cần Thơ
Địa chỉ:Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Các ngành đào tạo

Đại học Cần Thơ tuyển sinh 2020 với các ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh: 9460

1. Chương trình đào tạo đại trà

(*) ngành đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển theo phương thức 1 và 2

đại học cần thơ tuyển sinh 2020đại học cần thơ tuyển sinh 2020đại học cần thơ tuyển sinh 2020đại học cần thơ tuyển sinh 2020đại học cần thơ tuyển sinh 2020

2. Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CTCLC)

Ghi chú:

Không sử dụng bài thi tổ hợp để xét tuyển.

- Không quy định môn thi chính; Không nhân hệ số môn thi.

- Các tổ hợp xét tuyển:

+ Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Lý, Sinh (A02);

+ Toán, Hóa, Sinh (B00);

+ Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Lý (C01); Toán, Văn, Hóa (C02); Toán, Văn, Địa (C04)

+ Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, Sử, Giáo dục công dân (C19); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Văn, Tiếng Pháp (D03); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Toán, Hóa, Tiếng Pháp (D24); Toán, Lý, Tiếng Pháp (D29); Văn, Địa, Tiếng Pháp (D44); Văn, Sử, Tiếng Pháp (D64); Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT (T00), Toán, Hóa, Năng khiếu TDTT (T01).