Đại Học Bách Khoa Hà Nội

HUST
(Ha Noi university of science and technology)
Thành lập năm: 1956
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Học phí

a) Mức học phí đối với sinh viên đại học chính quy của Trường ĐHBK Hà Nội được xác định theo từng khóa, ngành/chương trình đào tạo căn cứ chi phí đào tạo, tuân thủ quy định của Nhà nước. Đối với khóa nhập học năm 2020 (K65), học phí của năm học 2020-2021 như sau:

- Các chương trình chuẩn: 20-24 triệu đồng/năm học (tùy theo từng ngành)

- Các chương trình ELITECH: 30-36 triệu đồng/năm học, riêng các chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x), Công nghệ thông tin Việt – Pháp (IT-EP, IT-Epx) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x) có học phí 50 triệu đồng/năm học.

- Chương trình song bằng Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (FL2): 42-45 triệu đồng/năm học (đã bao gồm phí ghi danh).

- Các chương trình đào tạo quốc tế: 25-30 triệu đồng/học kỳ (riêng chương trình TROY-BA và TROY-IT một năm học có 3 học kỳ).

b) Mức học phí có thể được điều chỉnh cho các năm học sau, nhưng không tăng quá 8% mỗi năm.