Đại Học Bách Khoa Hà Nội

HUST
(Ha Noi university of science and technology)
Thành lập năm: 1956
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Các ngành đào tạo

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh năm 2020 với 57 ngành và các chỉ tiêu dự kiến như sau: