Mã trường: DDK

Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Đà Nẵng

Tên tiếng Anh: University of Science and Technology - The University of Da Nang

Thành lập năm: 1975

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Chương trình đào tạo

Đào tạo Đại học

Đào tạo Sau Đại học

Đào tạo vừa học vừa làm , từ xa

Đào tạo Đại học

Đào tạo Sau Đại học

Đào tạo vừa học vừa làm , từ xa

Tin xem nhiều