Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Đà Nẵng
(University of Science and Technology - The University of Da Nang)
Thành lập năm: 1975
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ:54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chương trình đào tạo

Đào tạo Đại học

Đào tạo Sau Đại học

Đào tạo vừa học vừa làm , từ xa

Đào tạo Đại học

Đào tạo Sau Đại học

Đào tạo vừa học vừa làm , từ xa