Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Đà Nẵng
(University of Science and Technology - The University of Da Nang)
Thành lập năm: 1975
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ:54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Các ngành đào tạo

Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 tại Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng