Cách đăng ký đại học 2015 cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo hỏi: Tôi đã tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014, nay tôi muốn thi đại học vào năm tới thì tôi phải thi 4 môn hay 3 môn theo khối thi như năm trước và thi vào thời gian nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, nếu có nguyện vọng vào học các trường đại học, cao đẳng phải tham gia kì thi THPT quốc gia theo thời gian đã quy định, năm 2015 được tổ chức trong các ngày 9, 10, 11, 12/6/2015 và chỉ dự thi các môn mà trường đại học, cao đẳng thí sinh có nguyện vọng học đã công bố.

Phương án thi 2015: Những mốc thời gian không thể bỏ qua

Cụ thể, theo thông tin từ Bộ GDĐT, kỳ thi THPT quốc gia hằng năm sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6. Riêng năm nay, kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức trong các ngày 9, 10, 11 và 12 tháng 6.

Đề thi kỳ thi quốc gia duy nhất sẽ khó lên từng năm

Trước ngày 1/1 hằng năm, các trường ĐH, CĐ, học viện sẽ công bố mức độ và cách thức sử dụng kết quả của kỳ thi để tuyển sinh.

Căn cứ vào kết quả thi, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn. Các trường ĐH, CĐ, học viện sẽ sử dụng kết quả kỳ thi dựa trên ngưỡng điểm này để tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH, CĐ, học viện và kết quả thi của mình, thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường theo nguyện vọng cá nhân.

Riêng các trường ĐH, CĐ, học viện tuyển sinh theo các phương thức khác phải xây dựng và công bố công khai Đề án tự chủ tuyển sinh theo quy định của quy chế.

Trung tuần tháng 3: Các Sở GDĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi và chuyển dữ liệu về Bộ GDĐT vào giữa tháng 4 hằng năm.

Theo chinhphu, http://baodientu.chinhphu.vn/tra-loi-cong-dan/da-tot-nghiep-thpt-dang-ky-thi-dai-hoc-2015-the-nao/210098.vgp