Trước tình hình dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu suy giảm, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông báo về việc tổng kết năm học và họp phụ huynh ở các trường học.

dịch covid

TP.HCM đề nghị họp phụ huynh theo hình thức trực tuyến

Theo đó Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn các trường học có thể tổ chức lễ bế giảng năm học theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong qua trình tổ chức phảo đảm bảo số lượng người tham gia đúng quy định của công tác phòng chống dịch Covid-19.

Về thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cuối năm học, Sở đề nghị các trường không tổ chức họp phụ huynh trực tiếp cuối năm mà thông báo kết quả học tập qua internet (học bạ điện tử, SMS, trang thông tin điện tử của trường ...) để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19. Tổ chức ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh cuối cấp, thực hiện tốt công tác chuẩn bị để giúp học sinh tham dự kỳ thi thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

Đối với những phụ huynh học sinh không có điều kiện tiếp nhận thông tin qua hệ thống internet, nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm thông báo kết quả qua đường bưu chính viễn thông. Trong trường hợp cần thiết phải trực tiếp thông báo cho học sinh, phụ huynh trực tiếp tại trường, nhà trường phảo đảm bảo các quy định của UBND thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là nguyên tắc 5K.

Nhà trường tăng cường sử dụng trang thông tin điện tử để thông tin kết quả tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong bối cảnh dịch Covid-19 đang xảy ra.

Vào ngày 17.5, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP.HCM yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trường ĐH, CĐ, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường) trên địa bàn thực hiện nghiêm công văn ban hành ngày 6.5 của UBND TP.HCM.

Cụ thể, tạm ngưng các hoạt động dạy- học, hoạt động giáo dục trực tiếp.Trường hợp phải triển khai các hoạt động dạy- học không thể tổ chức qua internet (như thí nghiệm, thực tập, kiểm tra, ôn tập cho học sinh cuối cấp chuẩn bị cho các kỳ thi…), thủ trưởng các đơn vị, cơ sở chủ động quyết định và chịu trách nhiêm lựa chọn hình thức triển khai phù hợp nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế, của UBND TP.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không tuân thủ các quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Chọn ngành năm 2021: Nhóm ngành An ninh quốc phòng, Báo chí đứng 'top'

Hà Nội: Trường ĐH Bách khoa tăng thời gian đăng ký dự thi đánh giá tư duy

Theo Thanh Niên