Cùng Kênh Tuyển Sinh điểm qua các trường ĐH phía nam đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học 2022!

1. ĐH Bách khoa TPHCM

Năm nay, ĐH Bách khoa TP.HCM đưa ra phương án tuyển sinh với 5 phương thức chính:

 • Xét tuyển thẳng : Chiếm từ 1 - 5% chỉ tiêu tuyển sinh. Phương thức này sẽ tuân theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Ưu tiên xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển: Chiếm từ 15 -20%. Phương thức này sẽ thể theo quy định của ĐHQG-TP.HCM.
 • Xét tuyển thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc xét tuyển thí sinh là người nước ngoài: Chiếm 1 - 5% chỉ tiêu tuyển sinh.
 • Xét tuyển theo kết quả THPT kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh có dự định sẽ đi du học nước ngoài: Phương thức này chiếm từ 1 - 5% chỉ tiêu.
 • Xét tuyển theo các chỉ tiêu về học lực: Chiếm tỉ lệ cao nhất trong tất cả các phương thức là 25 - 90% tổng chỉ tiêu. Phương thức này sử dụng kết quả của các kỳ thi như Đánh giá năng lực của ĐHQG-TP.HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kết quả học bạ, hoạt động ngoại khóa, năng lực khác,...

Năm nay, ĐH Bách Khoa TP.HCM mở thêm một ngành mới là Kỹ thuật Vật liệu. Toorg chỉ tiêu xét tuyển sẽ là 5000 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH của các trường phía Nam theo điểm thi tốt nghiệp 2022 - Ảnh 1

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH của các trường phía Nam theo điểm thi tốt nghiệp 2022 - Ảnh 2

Chỉ tiêu các ngành chi tiết Đại học Bách Khoa TP.HCM 2022

2. ĐH Y dược TPHCM

Năm 2022, ĐH Y dược TP.HCM sẽ xét tuyển theo ba phương thức chính: tuyển thẳng, dựa trên kết quả thi THPT và tuyển sinh kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Đa số các ngành được tuyển sinh bằng 2 tổ hợp là A00 và B00. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học này là 2.403 chỉ tiêu. Trong đó hai ngành học chiếm đông chỉ tiêu nhất phải kể đến là Y khoa (350 chỉ tiêu) và Dược học (560 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH của các trường phía Nam theo điểm thi tốt nghiệp 2022 - Ảnh 3

Chi tiết chỉ tiêu từng phương thức xét tuyển của ĐH Y dược TP.HCM

3. ĐH Ngoại thương TPHCM

Năm nay, ĐH Ngoại thương TPHCM tuyển sinh với 6 phương thức:

 • Xét tuyển thẳng
 • Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia (theo thông tư của Bộ Giáo dục & Đào tạo)
 • Phương thức tuyển sinh kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT hay chứng chỉ năng lực quốc tế.
 • Phương thức tuyển sinh kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 • Phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả bài thi ĐGNL - ĐHQG TP.HCM
 • Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT

Năm nay, trường mở thêm một ngành mới và bắt đầu tuyển sinh cho năm học gần kề là ngành Marketing. Tổng chỉ tiêu cho năm học này là 4050 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH của các trường phía Nam theo điểm thi tốt nghiệp 2022 - Ảnh 4

Năm nay, ĐH Ngoại thương TPHCM tuyển sinh với 6 phương thức và mở thêm một ngành mới

4. ĐH Kinh tế TPHCM

Năm 2022, ĐH Kinh tế TP.HCM mở rộng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển tăng thêm 10% so với năm 2021. Cụ thể, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lên đến 6550 chỉ tiêu. Các phương thức tuyển sinh được nhà trường đặt ra lần lượt có 6 phương thức:

 • Xét tuyển thẳng
 • Phương thức xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình học phổ thông ở nước ngoài và sở hữu các chứng chỉ quốc tế
 • Phương thức tuyển học sinh Giỏi
 • Xét tuyển bằng học bạ
 • Phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả bài thi ĐGNL - ĐHQG TP.HCM
 • Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT

5. ĐHQG TPHCM

Hiện nay, ngoài ĐH Bách Khoa, đã có 3 trường thành viên khác của ĐHQG TPHCM công bố chỉ tiêu xét tuyển các ngành học mà trường đào tạo.

Đối với ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, trường dành ra toorrng chỉ tiêu là 3599 chỉ tiêu. Trong đó, các phương thức xét tuyển chỉnh gồm:

 • Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG TP.HCM
 • Phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả bài thi ĐGNL - ĐHQG TP.HCM
 • Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT

Cụ thể chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển riêng của từng ngành như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH của các trường phía Nam theo điểm thi tốt nghiệp 2022 - Ảnh 5

Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM

Đối với ĐH Quốc tế TP.HCM, trường cũng có 6 phương thức xét tuyển và dành ra tổng chỉ tiêu đầu vào là 3505 chỉ tiêu. Các phương thức xét tuyển bao gồm:

 • Xét tuyển thẳng
 • Phương thức xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình học phổ thông ở nước ngoài và sở hữu các chứng chỉ quốc tế
 • Phương thức tuyển học sinh Giỏi
 • Xét tuyển bằng học bạ
 • Phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả bài thi ĐGNL - ĐHQG TP.HCM
 • Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT

Cụ thể chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển riêng của từng ngành như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH của các trường phía Nam theo điểm thi tốt nghiệp 2022 - Ảnh 6

Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM

Còn với ĐH Công nghệ thông tin, tổng chỉ tiêu dự kiến cho năm 2022 toàn trường là 1700 chỉ tiêu. Trường dành ra 4 phương thức tuyển sinh chính gồm:

 • Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
 • Xét tuyển Chứng chỉ quốc tế uy tín
 • Xét tuyển dựa trên điểm thi
 • Xét tuyển theo tiêu chí riêng

Các ngành xét tuyển và chỉ tiêu từng ngành dự kiến cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH của các trường phía Nam theo điểm thi tốt nghiệp 2022 - Ảnh 7

Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM

> Dự kiến điểm sàn nhóm ngành sức khoẻ, sư phạm từ 18 đến 22

> Đại học Kinh tế quốc dân, Thương mại lấy điểm sàn 19-21

Thanh Phương - Kênh Tuyển Sinh