TUYEN SINH | CHI TIEU TUYEN SINH | CHI TIEU TUYEN SINH 2013

Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Cụm trường: Đại học Thái Nguyên

Tên tiếng Anh: Thai nguyen University, College of Engineering

Năm thành lập: 1965

Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: KM 9, đường 3/2 thành phố Thái Nguyên

Website: http://www.tnut.edu.vn

Mã tuyển sinh: DTK

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên năm 2013

chỉ tiêu tuyển sinh của trường  2060 chỉ tiêu, Chi tiết như sau:

 

Tên ngành/nhóm ngành

Khối

Chỉ tiêu tuyển sinh
2013

Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật Cơ khí: Thiết kế và chế tạo cơ khí cơ khí; Cơ khí Chế tạo máy; Cơ khí Động lực; Cơ khí LK cán thép;

D520103

A,A1

 

Kỹ thuật Điện, Điện tử

Kỹ thuật Điện, Điện tử: Kỹ thuật Điện; Hệ thống Điện; Thiết bị Điện

D520201

A,A1

 

Kỹ thuật Cơ - Điện tử: Cơ - điện tử

 

D520114

A,A1

 

Kĩ thuật công trình xây dựng

D580201

A,A1

 

Kĩ thuật Môi trường

D520320

A,B

 

Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí; Sư phạm Kỹ thuật  Điện; Sư phạm Kỹ thuật  Tin

D140214

A,A1

 

Quản lí công nghiệp

D510601

A,A1,D1

 

Kỹ thuật vật liệu

D520309

A,A1

 

Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử

D520207

A,A1

 

Kỹ thuật máy tính (Tin học công nghiệp)

D520214

A,A1

 

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp; Kỹ thuật Điều khiển

D520216

A,A1

 

Kinh tế công nghiệp

D510604

A,A1,D1

 

Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông

D580205

A,A1

 


 

Tuyển sinh 2013

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.


Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây.

Kenhtuyensinh

Theo Báo Giáo Dục