Trường quân đội đào tạo bậc đại học xét tuyển theo 7 tổ hợp gồm: A00, A01, B00, C00, D01, D02, D04. Sau đây là chỉ tiêu tuyển sinh của 17 trường khối ngành quân đội.

 - Ảnh 1

Bạn có đang quan tâm đến khối ngành quân đội?

Về cơ bản, các quy định về tuyển sinh quân đội giữ ổn định so với năm 2021. Tuy nhiên có nhiều nội dung vẫn cần lưu ý để thí sinh quan tâm tới nhóm ngành này nắm được, tránh những sai sót gây mất cơ hội như nhiều trường hợp của năm trước.

Trước hết, thí sinh muốn dự tuyển vào khối trường này đều phải qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng và phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để lấy kết quả xét tuyển.

1. Chỉ tiêu xét tuyển vào 17 trường đại học, học viện khối ngành quân đội

 • Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 512 chỉ tiêu.
 • Học viện Quân y tuyển 322 chỉ tiêu.
 • Học viện Hậu cần tuyển 55 chỉ tiêu.
 • Học viện Khoa học quân sự tuyển 110 chỉ tiêu.
 • Học viện Biên phòng tuyển 322 chỉ tiêu.
 • Học viện Phòng không không quân tuyển 265 chỉ tiêu.
 • Học viện Hải quân tuyển 195 chỉ tiêu.
 • Trường Sĩ quan lục quân I tuyển 513 chỉ tiêu.
 • Trường Sĩ quan lục quân II tuyển 361 chỉ tiêu.
 • Trường Sĩ quan chính trị tuyển 721 chỉ tiêu
 • Trường Sĩ quan pháo binh tuyển 252 chỉ tiêu.
 • Trường Sĩ quan công binh tuyển 252 chỉ tiêu.
 • Trường Sĩ quan thông tin tuyển 308 chỉ tiêu.
 • Trường Sĩ quan không quân tuyển 190 chỉ tiêu.
 • Trường Sĩ quan tăng thiết giáp tuyển 142 chỉ tiêu.
 • Trường Sĩ quan đặc công tuyển 60 chỉ tiêu.
 • Trường Sĩ quan phòng hóa tuyển 42 chỉ tiêu.

2. Thông báo điểm chuẩn cho khối ngành quân đội

Về điểm chuẩn tuyển sinh, Ban Tuyển sinh quân sự vẫn quy định lấy một điểm chuẩn chung với thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội nhưng có xác định điểm chuẩn riêng theo đối tượng nam - nữ, theo hộ khẩu thường trú (phía Bắc tính từ Quảng Bình trở ra, phía Nam tính từ Quảng Trị trở vào) hoặc theo từng quân khu. Thí sinh là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú.

Đối với các học viện, trường có xét đồng thời các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh), điểm chuẩn cho cả hai tổ hợp là như nhau.

Thông thường, điểm chuẩn cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam thấp hơn phía Bắc. Tuy nhiên, để được tính điểm theo khu vực này, thí sinh phải có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào đủ ba năm liên tục (tính từ tháng 9 năm nay) và có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

Ngoài các quy định chung, một số trường có quy định riêng. Trường Sĩ quan Không quân lấy điểm chuẩn chung vào đào tạo Phi công quân sự cho thí sinh cả nước. Học viện Quân y lấy điểm chuẩn chung cho cả hai tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và B00 (Toán, Hóa, Sinh). Học viện Khoa học Quân sự không phân biệt điểm chuẩn với đối tượng nam - nữ vào các ngành ngoại ngữ và quan hệ quốc tế. Trường này cũng sẽ lấy cùng một mức điểm với tổ hợp A00, A01 vào ngành Trinh sát kỹ thuật; D01 (Toán, Văn, Anh) và D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga) vào ngành Ngôn ngữ Nga; D01 và D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung) vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Năm ngoái, 17 trường quân đội lấy mức điểm chuẩn cao nhất theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 29,44 và thấp nhất là 19,6.

Kiên Giang: Có nhiều biện pháp học online để đảm bảo kiến thức cho học sinh lớp 12

Hà Nội: Sẽ có kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 phù hợp nhất

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp