Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2019, tất cả thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi nếu kết quả thấp hơn nhiều so với dự tính.

Hướng dẫn cách tính điểm thi trung học phổ thông quốc gia 2019

Tra Điểm Thi THPT Toàn Quốc 2019

Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo

Địa điểm: Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó

Thời gian: Trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 của Bộ GD&ĐT nêu rõ:

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 14/7 đến hết ngày 23/7, các Sở GDĐT sẽ thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi => Như vậy nếu muốn phúc khảo điểm thi THPT quốc gia năm nay, bạn cần nộp đơn phúc khảo đúng trong khoảng thời gian này.

Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT quốc gia 

Cách làm đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019

>> Tải mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi THPT quốc gia 2019: Tại Đây

Quy trình phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2019

Cán bộ, giáo viên có chuyên môn tốt, đang giảng dạy đúng môn được phân công chấm. Những giáo viên đang trong thời kỳ tập sự, thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia chấm phúc khảo. Người đã chấm bài thi tại Ban Chấm thi thì không được chấm phúc khảo bài thi đó của Ban Phúc khảo.

Trình tự phúc khảo bài thi quốc gia 2019 có sự khác biệt giữa bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm. Trước khi bàn giao bài thi cho Ban Phúc khảo, Ban Thư ký Hội đồng thi tiến hành các việc sau đây:

Tra cứu để từ số báo danh, tìm ra số phách bài thi. Rút bài thi, đối chiếu với Phiếu thu bài để kiểm tra, đối chiếu số tờ giấy thi.

Sau đó, tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi và bàn giao cho Ban Phúc khảo.

Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo bài thi phải có ít nhất từ hai người trở lên. Tuyệt đối giữ bí mật về quan hệ giữa số báo danh với số phách và không được ghép đầu phách.

Thi THPT quốc gia 2019

Tất cả thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi THPT quốc gia 

Đối với bài thi tự luận

Việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận do 2 cán bộ chấm thi thực hiện và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. Thực hiện chấm 2 vòng độc lập trên một bài thi.

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận được xử lý như sau:

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Điểm chính thức của bài thi tự luận sau phúc khảo được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

Đối với bài thi trắc nghiệm

Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm của Ban Phúc khảo có thành phần tương tự như Tổ xử lý bài trắc nghiệm của Ban Chấm thi. Điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Sau khi có kết quả chấm phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia 2019, các đơn vị liên quan tiến hành cập nhật điểm sau phúc khảo của thí sinh vào hệ thống quản lý thi và báo cáo kết quả sau phúc khảo. Công bố kết quả sau phúc khảo và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi của các thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo cho các sở Giáo dục và Đào tạo có thí sinh xin phúc khảo.

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp