Cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2013

Cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2013: Hướng dẫn chi tiết cách ghi ( điền) thông tin vào hồ sơ đăng ký dự thi các trường ĐHCĐ trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013

Cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2013

Tuyển sinh 2013, Bộ GD-ĐT đã bổ sung nhiều điểm mới. Do vậy, để tránh những sai sót trong ghi hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học, cao đẳng năm 2013, thí sinh có thể tham khảo cách hướng dẫn ghi hồ sơ ĐKDT do chuyên viên tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hướng dẫn.

Cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2013
Thí sinh cần cẩn trọng cách ghi hồ sơ ĐKDT năm nay.

Cụ thể, hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm 2013 gồm:

-Một túi đựng hồ sơ: Mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ, mặt sau là một số lưu ý về làm hồ sơ đăng ký dự thi (đây chính là một phiếu ĐKDT và sẽ được gửi đến trường ĐH, CĐ nơi thí sinh ĐKDT).

-Phiếu số 1: Mặt trước có nội dung giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau gồm các thông tin về tên và ký hiệu các trường đại học, cao đẳng.

- Phiếu số 2: Mặt trước của phiếu về cơ bản giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau là hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi.


+ Tiến hành làm hồ sơ đăng ký dự thi Đại học và Cao đẳng, cụ thể như sau:1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này)

2. Trường đăng ký dự thi

Tên trường:ĐH KINH TẾ TP.HCM

KSA

A

D340101


Ký hiệu trường

Khối thi

Mã ngành

Tên ngành: Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: Maketing

Lưu ý:

• Nếu thí sinh có nguyện vọng 1 học tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM thì Mục 3 để trống.

• Nếu thí sinh có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) thì sau khi ghi xong Mục 2 (tên trường có tổ chức thi) -không ghi mã ngành, phải ghi đủ thông tin ở Mục 3. Ví dụ: Thí sinh dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D340101 của Trường ĐHDL Văn Lang. Thí sinh có thể chọn một trường có tổ chức thi để dự thi - ví dụ: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Khi đó:

- Mục 2: ghi tên trường có tổ chức thi (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), chính là trường mà thí sinh sẽ dự thi để có kết quả; ghi ký hiệu trường: KSA, khối thi: A, không ghi mã ngành.

- Mục 3: ghi tên trường không tổ chức thi mà thí sinh có nguyện vọng theo học.

- Khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau.

3. Thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐkhông thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 (xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau phiếu số 2)

Tên trường có nguyện vọng học:

DVL

A

D340101

ĐHDL VĂN LANG

Ký hiệu trường

Khối thi

Mã ngành

Tên ngành: Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:

Ví dụ: Thí sinh có nguyện vọng vào học trường ĐH Văn Lang, dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D340101101. Thí sinh có thể chọn (mượn) một trường có tổ chức thi để dự thi. Ví dụ chọn trường ĐH Kinh tế TP.HCM, thí sinh sẽ ghi mục 2:

Tên trường: Đại học Kinh Tế TP HCM

KTS

A


Ký hiệu trường

Khối thi

Mã ngành

Theo đó, mục 3 thí sinh viết:

Tên trường: Đại học Văn Lang

DVL

A


D

3

4

0

1

0

1


Ký hiệu trường

Khối thi

Mã ngành

Tên ngành : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành:

(Lưu ý khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau).


4. Thí sinh dự thi liên thông đánh dấu “X” vào ô bên phải:

5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh(viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

1

NGUYỄN TRƯƠNG THỤY ĐAN Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

1

6

1

1

2

1

9

5


6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

Ngày

Tháng

Năm

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)


7. Nơi sinh(Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP)Phường 5, Quận 4, TP.HCM


8. Dân tộc(Ghi bằng chữ):Kinh


9. Thuộc đối tượng ưu tiên nàokhoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô.Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. (Các đối tượng được quy định cụ thể trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013 )

10. Hộ khẩu thường trú

02

04

Mã tỉnh

Mã huyện

(số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):

14 đường 25, P.5, Q.4, TP.HCM

(Thí sinh xem trong phần cuối cuốn “Những điều cần biết trong tuyển sinh 2013)


11. Nơi học THPT hoặc tương đương(ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)

Năm lớp 10:

THPT Gia Định, 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh Q.Bình Thạnh, TP.HCM

0 2

056

Năm lớp 11:

THPT Gia Định, 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh Q.Bình Thạnh, TP.HCM

0 2

056

Năm lớp 12:

THPT Gia Định, 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh Q.Bình Thạnh, TP.HCM

0 2

056Mã tỉnh

Mã trường


12. Thuộc khu vực nàothì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)

2

0

1

3


13. Năm tốt nghiệp THPThoặc tương đương

(ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)

14. Tốt nghiệp TCCN, CĐN, CĐ ( đối với thí sinh thi liên thông)

Tên trường:………………………………Năm tốt nghiệp:

5

6


15. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: THPT Gia Định, Mã đơn vị ĐKDT


16. Thí sinh dự thitại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải

Phòng thì ghi H vào ô (nếu không thì để trống ).
1

8

3

5

2

6

1

5

4


17. Giấy chứng minh số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)


18. Gửi giấy báo dự thi,giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào?Nguyễn Trương Thụy Đan, 14 đường 25, P.4, Q.4, TP.HCM.Điện thoại: 08.38295173 - 0914270499

- Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2.


+ Hồ sơ hoàn tất gồm:

• Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).

• 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.

• Hai phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 16).

• Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...).

• Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của thí sinh để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2013, hồ sơ, thi đại học, hồ sơ đăng ký dự thi, tuyển sinh 2013

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 46 bình luận)

nộp hồ sơ dự thi liên thông cao đẳng lên đại học bưu chính viễn thông hệ chính quy năm 2013
Tháng 6/ 2013 em mới tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Quảng ninh khoa Công nghệ thông tin của trường, mọi năm trường em vẫn kiên kết liên thông với trường bưu chính viễn thông, nhưng năm nay em được biết quy chế liên thông mới, giờ em rất băn khoăn và thắc mắc làm hồ sơ như thế nào khi em chư tốt nghiệp mà phải nộp hồ sơ cùng các em thi khối A năm nay để thi vào tháng 7 này! mong quý thầy cô, và các bạn biết rõ quy chế cho em biết rõ điều này được không ạ?
()()
lấy dấu giáp lai vào ảnh
dấu giáp lai lên ảnh của em là chủ tịch phường được không ạ? tại em ở xa có nên xin lại dấu của công an phường hay không?
()()
ảnh hồ sơ
e thi lại ĐH, e đã đi xin chữ kí và dấu của trường nhưng dấu không được đóng trên ảnh, như thế có được không ạ?
()()
cach lam ho so
lam ho so truong hoc vien cong nghe buu chinh vien thong duoc viet tat nhung tu nao? tks nhieu
()()
thac mac cum thi
Mình ở Tây Ninh. Năm nay mình thi vào trường ĐH y dược Cần Thơ. Cho mình hỏi mình có được dự thi ở TP.HCM ko? hay phải dự thi tại cụm Cần Thơ? Và nếu dự thi ở TP.HCM thì mục cụm thi phải điền ntn???
()()
Hỏi
cho em hỏi, em quê ở Đà Lạt, nhưng hiện nay em đang đi làm ở TP.Hồ Chí Minh và em có dự định sẽ thi lại Đại học. Vậy khi làm hồ sơ thi thì em có phải đem hồ sơ về Đà Lạt đóng dấu giáp lai hay không? nếu không thì em có thể đóng dấu giáp lai ở đâu?
()()
tu van
cach ghi ho so cao dag cua dh cong nghe kinh te tphcm
()()
nop ho so
em đã học xong cao đẳng , bây giờ muốn nộp hồ sơ thi đại học trường khác thì em phải làm thế nào ?
()()
Thí sinh tự do
Tôi hiện đang là sinh vien năm 4! Nhưng bây giờ tôi muốn tham gia vào kỳ thi Đại học để thi tuyển vào một ngành khác, thì tôi có được tham gia thi không a!
()()
1 học sinh cần có bao nhiêu nguyện vọng
em không biết đăng kí 3 nv làm sao . nhưng thủ tục là như thế nào vậy . em cám ơn
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017