Cách đọc báo bằng Tiếng Anh hiệu quả nhất - Ảnh 1

Học tiếng Anh: Cách đọc báo bằng Tiếng Anh hiệu quả nhất

Ngôn ngữ báo chí có cấu trúc riêng (structure), sử dụng một số từ ngòai tiêu chuẩn ( non-standard), từ lóng (slang) hoặc có khi là thuật ngữ (jargon) và phương ngữ (dialect) để tạo hiệu ứng giật gân (sensational effect).

Thật ra đối với người hiểu ngữ pháp tiếng Anh, tựa báo tiếng Anh cũng khá đơn giản. Sau  đây là một số đặc điểm chính để hiểu chúng:

1. Bỏ article:

những từ a, an, the , các determiners như our, my ,your, his không được dùng

- National football squad travels to China without major goalkeeper  (VietnamNet Bridge); phải hiểu là (Our/The Vietnamese) National Football  Team has traveled to China without (a/its) major goalkeeper.

2. Bỏ verb be:

các câu passive , thì progressive chỉ còn lại particles
- Record Data Breach Reported (Washington Post), phải hiểu là A breach of record data (was/has been) reported.

Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm nhưng vẫn chưa nắm vững kiến thức căn bản? Bạn khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng? Bạn gặp khó khăn với các bài thi trắc nghiệm tiếng anh? Bạn đang mất dần động lực học tiếng anh? Bạn không muốn dành từ 3 -6 tháng để học các lớp vỡ lòng tại các trung tâm tiếng anh?... Và bạn đang muốn tìm một phương pháp học tiếng Anh nhanh & hiệu quả, với những hướng dẫn chi tiết, cụ thể và áp dụng được ngay thì Khoá học Tiếng anh dành cho người mất căn bản của Academy.vn chính là khoá học dành cho bạn.

3. It (is/was), They (are/were), There (was/were), people

Không được dùng và được hiểu ngầm

- Waiting for Ceasefire (Newsweek), hiểu là People are waiting for the ceasefire hoặc There is a waiting for the ceasefire
- 7 die in blast, được hiểu là Seven people died in the blast ( explosion/ bombing)

4. Dùng thì Simple Present cho Past và Present Perfect

- Kennedy collapses at Obama lunch (Newsweek) = Kennedy collapsed at Obama’s lunch

5. Dùng infinitive (to+verb)

Để chỉ tương lai và trách nhiệm, tính chất cấp thiết ( bỏ model Must, Have to )

- Bush , wife and kids to leave for Texas home ranch (tác giả) =  President Bush, his wife and their children will leave for their home  ranch in Texas.

Ngoài ra chúng ta thường gặp những cụm từ rất dài gồm tòan các nouns và  để hiểu chúng ta nên đọc ngược, những từ ít gặp trong ngôn ngữ tiêu  chuẩn và đời thường (everyday): slump = decrease, blaze= fire, bust =  arrest ….

- House arrest dissident release trigger unrest possible (tác giả) = The  release of the dissident from (his/her) house arrest could trigger an  unrest (riot).