Theo yêu cầu của các trường THCS, các nhà giáo sẽ tham gia bỏ phiếu kín cho đề xuất chọn sách giáo khoa mới.

hoạt động giảng dạy

Phụ huynh tìm sách giáo khoa tại nhà sách

Các trường THCS tổ chức lựa chọn sách lớp 6

Ngày 3.3, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn các trường THCS một số nội dung thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022.

Theo hướng dẫn của Sở thì lãnh đạo các trường THCS phân công tổ trưởng, tổ phó chuyên môn theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT để các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa.

Đối với các bộ môn khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường thực hiện như sau: Nếu các trường có tổ chuyên môn khoa học tự nhiên (lý- hóa-sinh) và lịch sử, địa lý, tổ trưởng điều hành cho toàn thể giáo viên trong tổ đọc, thảo luận và bỏ phiếu kín để đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo quy trình đã được hướng dẫn.

Nếu các cơ sở giáo dục có tổ chuyên môn riêng biệt theo từng môn học, hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên đọc, nghiên cứu các sách giáo khoa. Sau đó, phân công một tổ trưởng phụ trách môn khoa học tự nhiên và một tổ trưởng phụ trách môn lịch sử và địa lý tổ chức chung một buổi thảo luận và bỏ phiếu kín để đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo quy trình đã được hướng dẫn.

Đối với môn hoạt động trải nghiệm, lãnh đạo đơn vị phân công một lãnh đạo phụ trách điều hành cho toàn thể giáo viên trong đơn vị nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu đề xuất lựa chọn sách giáo khoa như một tổ chuyên môn.

Tất cả nhà giáo cùng tham gia

Cũng theo hướng dẫn chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thì tất cả giáo viên trong cơ sở giáo dục đều phải thực hiện nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu đề xuất lựa chọn bộ sách giáo khoa tại tổ chuyên môn chứ không chỉ dành cho giáo viên dự kiến dạy học lớp 6 năm học 2021- 2022.

Đối với các cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường, thực hiện một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa và báo cáo về phòng giáo dục tại cơ sở chính hoạt động

Phòng giáo dục tổng hợp kết quả, kiểm tra hồ sơ đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các trường, thực hiện lưu trữ theo đúng quy định và gửi bảng tổng hợp về Sở trước 11 giờ 30 ngày 12.3.

Được biết, theo quy trình lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021-2022, từ đề xuất lựa chọn của từng trường, Phòng Giáo dục tổng hợp báo cáo Sở. Sau khi Sở tổng hợp đề xuất lựa chọn của 24 thành phố, quận, huyện chuyển cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do UBND TP.HCM thành lập sẽ thực hiện việc lựa chọn sách cho năm học mới.

Dự kiến cuối tháng 3, UBND TP.HCM sẽ công bố danh mục sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2021 - 2022.

Yêu cầu bổ nhiệm, nâng hạng và xếp lương giáo viên cao

Cách thay đổi thăng hạng và xếp lương của giáo viên có gì mới?

Theo Thanh Niên