Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm nay tập trung bám sát kiến thức chương trình THPT (chủ yếu thuộc chương trình lớp 12), nhằm đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT. Phần kiến thức lớp dưới chiếm tỷ lệ rất nhỏ và gần như chỉ rơi vào chương trình lớp 11. 

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019

1. Đề thi môn Toán học XEM CHI TIẾT

2. Đề thi môn Ngữ văn XEM CHI TIẾT

3. Đề thi Ngoại ngữ:

- Môn thi Tiếng Anh XEM CHI TIẾT

- Môn thi Tiếng Nga XEM CHI TIẾT

- Môn thi Tiếng Đức XEM CHI TIẾT

- Môn thi Tiếng Pháp XEM CHI TIẾT

- Môn thi Tiếng Nhật XEM CHI TIẾT

- Môn thi Tiếng Trung XEM CHI TIẾT

4. Đề thi Khoa học tự nhiên:

- Môn thi Vật lí XEM CHI TIẾT

- Môn thi Hóa học XEM CHI TIẾT

- Môn thi Sinh học XEM CHI TIẾT

5. Đề thi Khoa học xã hội:

- Môn thi Lịch sử XEM CHI TIẾT

- Môn thi Địa lí XEM CHI TIẾT

- Môn thi Giáo dục công dân XEM CHI TIẾT.

Đề thi tham khảo môn Toán 2019

Đề tham khảo môn Toán phân bổ chương trình lớp 12 (chiếm 90%), lớp 11 và 10 (chiếm 10%)

Đáp án các môn thi do Trung tâm HOC MAI thực hiện

Đáp án đề thi tham khảo môn Toán 2019

Đáp án đề thi tham khảo môn Vật lí 2019

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp