Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm nay tập trung bám sát kiến thức chương trình THPT (chủ yếu thuộc chương trình lớp 12), nhằm đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT. Phần kiến thức lớp dưới chiếm tỷ lệ rất nhỏ và gần như chỉ rơi vào chương trình lớp 11. 

Tra cứu đáp án các môn thi THPT quốc gia 2019

- Gợi Ý Đáp Án Môn Vật lý THPT Quốc Gia 2019

- Gợi Ý Đáp Án Môn Hóa học THPT Quốc Gia 2019

- Gợi Ý Đáp Án Môn Sinh học THPT Quốc Gia 2019

Gợi Ý Đáp Án Môn Toán THPT Quốc Gia 2019

Gợi Ý Đáp Án Môn Văn THPT Quốc Gia 2019

>> Xem thêm: Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019

Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019

1. Đề thi môn Toán học XEM CHI TIẾT

2. Đề thi tham khảo môn Ngữ văn

3. Đề thi Ngoại ngữ:

- Đề thi tham khảo Tiếng Anh 

- Đề thi tham khảo Tiếng Pháp

- Đề thi tham khảo Tiếng Nhật

- Đề thi tham khảo Tiếng Trung

4. Đề thi Khoa học tự nhiên:

- Đề thi tham khảo môn Vật lý

Đề thi tham khảo môn Hóa học

- Đề thi tham khảo môn Sinh học

5. Đề thi Khoa học xã hội:

- Đề thi tham khảo môn Lịch sử

- Đề thi tham khảo môn Địa lý

- Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân

 

Đề thi tham khảo môn Toán 2019

Đề tham khảo môn Toán phân bổ chương trình lớp 12 (chiếm 90%), lớp 11 và 10 (chiếm 10%)

Đáp án các môn thi do Trung tâm HOC MAI thực hiện

Đáp án đề thi tham khảo môn Toán 2019

Đáp án đề thi tham khảo môn Vật lí 2019

Bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 và đáp án các môn thi - Ảnh 4

Đáp án đề thi tham khảo môn Sử

Bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 và đáp án các môn thi - Ảnh 6

Bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 và đáp án các môn thi - Ảnh 7

Bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 và đáp án các môn thi - Ảnh 8

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp