Đề thi tham khảo môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có sự lồng ghép cả chương trình lớp 10, chính vì vậy muốn giành được điểm cao các thí sinh buộc phải nắm chắc kiến thức và hiểu được ma trận đề thi.

Theo phân tích ma trận đề thi môn Sinh học của tổ giáo viên môn Sinh học Hệ thống HOCMAI, số lượng kiến thức lớp 12 chiếm 85% trong đề thi.

>> Đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2019

>> Bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 và đáp án các môn thi

>> Đề thi - Đáp án thi THPT quốc gia 2019

Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2019 [có đề giải] - Ảnh 1

>> Chi tiết đề thi tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2019: Xem Tại Đây

Nhận định chung về đề thi tham khảo, đề thi có sự sắp xếp từ dễ đến khó nhưng chưa chưa hoàn toàn tối ưu, nhiều câu nhận biết-thông hiểu lại nằm ở phần vận dụng gây thiệt thòi cho học sinh khi làm bài.

Về phạm vi đề thi: Nội dung đề thi tham khảo kì thi THPT quốc gia năm 2019 chứa cả các câu hỏi thuộc kiến thức Sinh học cả 3 lớp: lớp 10, lớp 11 và lớp 12, tuy nhiên trọng tâm vẫn là kiến thức lớp 12 (85%). Các câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11 thường thuộc cấp độ nhận biết-thông hiểu, chỉ thuộc chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng và chương thành phần hóa học của tế bào.

Về cấu trúc đề thi và độ khó: Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có mức độ khó giảm hơn so với đề thi THPT quốc gia năm 2018 thể hiện ở số lượng câu hỏi khó giảm và độ khó trong mỗi câu hỏi giảm. Các câu hỏi khó rơi chủ yếu vào chuyên đề quy luật di truyền, cơ chế di truyền và biến dị, di truyền người, di truyền quần thể.

Đáp Án Đề Thi Tham Khảo Môn Sinh Học

Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2019 [có đề giải] - Ảnh 2

Lịch thi THPT quốc gia 2019

Sinh học là môn thi thứ 3 trong ngày thi 26/06/2019 của kỳ thi THPT quốc gia 2019, môn thi bắt đầu lúc lúc 9h30. Lịch thi cụ thể như sau:

Đề thi tham khảo môn Sinh học THPT quốc gia 2019 [có đề giải] - Ảnh 3