Bạn đang chuẩn bị hồ sơ du học? Nhưng được trường bên Mỹ yêu cầu có điểm bài thi GRE? Vậy bài thi GRE là bài thi gì và những vấn đề liên quan như thế nào? Hãy theo chân Kênh tuyển sinh để tìm hiểu về những gì liên quan đến bài thi GRE nhé!

1. Bài thi GRE là gì?

GRE là viết tắt của The Graduate Record Examination. Đây là bài kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học sau đại học (Master hoặc PhD) ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (trừ Y, Dược, Luật) tại Mỹ.

Bài thi GRE có 2 dạng là GRE tổng quát (General Test) – là bài thi chung cho các bạn sinh viên muốn học sau đại học và GRE chuyên ngành (Subject Test) – là bài thi chuyên ngành trong 8 lĩnh vực (hóa học, sinh học, khoa học máy tính…). Trên thế giới có khoảng nửa triệu người tham gia dự thi GRE tổng quát hàng năm so với số ít sinh viên chọn bài GRE chuyên ngành.

Bài thi tổng quát (General Test) được làm trên máy tính và bao gồm 3 phần thi: ngôn ngữ, định lượng và viết luận phân tích. Phần ngôn ngữ và toán học có thang điểm từ 130-170, 1 đơn vị điểm/câu hỏi. Phần phân tích được tính trên thang điểm 0-6, 0.5 đơn vị điểm/câu hỏi. Bài thi không chú trọng vào những vấn đề cụ thể trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào, mà là một tập hợp các kỹ năng được cho là quan trọng đối với các sinh viên tiềm năng.

Bài thi GRE là gì? Những  vấn đề liên quan đến bài thi GRE

Bài thi GRE là gì? Những vấn đề liên quan đến bài thi GRE mà bạn nên biết

2. Cấu trúc bài thi GRE

Cấu trúc bài thi GRE Tổng quát Số câu hỏi Thời gian
Viết luận phân tích
(Analytical Writing): Một bài thi có 2 nhiệm vụ
Một nhiệm vụ là Phân thích vấn đề, một nhiệm vụ là Phân tích lập luận 30 phút/ nhiệm vụ
Ngôn ngữ
(Verbal Reasoning): 2 phần
20 câu hỏi/ phần 30 phút/ phần
Định lượng
(Quantitative Reasoning: 2 phần
20 câu hỏi/ phần 35 phút/ phần

Bài thi chuyên ngành (Subject Test) được làm trên giấy, và được tổ chức mỗi năm 3 lần trên toàn thế giới. Khác với bài thi tổng quát, bài thi GRE chuyên ngành có thể giúp bạn nổi bật so với các ứng viên khác bằng cách nhấn mạnh kiến thức và mức độ kỹ năng của bạn trong một lĩnh vực cụ thể. Để xác định được bài thi phù hợp cho bạn, bạn cần phải tham khảo chương trình học mà bạn chuẩn bị đăng ký. Với các lĩnh vực học tập không có bài thi chuyên ngành, bạn nên chọn bài thi tổng quát.

> 20 thành ngữ tiếng Anh phổ biến trong các đề thi tiếng Anh

> Tổng hợp những từ vựng và mẫu câu giao tiếp dành cho ngành điều dưỡng

Theo EF