Vào ngày 15/9, các trường thành viên ĐHQG TPHCM đã tiến hành công bố điểm chuẩn 2022. Theo cập nhật mới nhất đến thời điểm hiện nay, đã có 4 trường công bố điểm.

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn 2022

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn 2022

Năm 2022, Học viện Ngoại giao lấy điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên. Trong đó, ngành cao nhất là ngành Trung Quốc học với mức điểm chuẩn là 29,25.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin lấy mức điểm chuẩn khá đồng đều, từ 26,2 - 28,05 điểm. Kỹ thuật phần mềm là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất 29,05, kế đó là ngành Trí tuệ nhân tạo với điểm chuẩn 28. Mức điểm chuẩn thấp nhất là 26,2 ở ngành Hệ thống thông tin tiên tiến.

Với trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, điểm chuẩn các ngành năm nay phân hóa cao. Nhóm cao nhất lên tới 26-28 điểm, nhưng nhóm thấp nhất 17.

Đại học Kinh tế Luật (UEL) - Đại học Quốc gia TP HCM, điểm chuẩn cao nhất là 27,55 thuộc về ngành Thương mại điện tử. Thấp nhất là Luật (Luật Tài chính Ngân hàng) chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp 23,4 điểm.

Duy nhất Đại học Bách khoa (HCMUT) tính điểm xét tuyển theo công thức riêng. Trường lấy điểm chuẩn cao nhất 75,99 với ngành Khoa học Máy tính, ngành có điểm thấp nhất là Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không 54,6.

Sau đây là điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM 2022:

1. Đại học Công nghệ Thông tin (QSC): 26,2 - 28,05

4 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 1

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM 2022

2. Trường Đại học Kinh tế - Luật (QSK): 23,4 - 27,55

4 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 2

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG TPHCM 2022

3. Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM (QBS): 54,6 - 75,99

4 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 3

4 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 4

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM 2022

4. Đại học Khoa học Tự nhiên (QST): 17 - 28,2

4 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 5

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên 2022

Năm 2022, Đại học Quốc gia TP HCM tuyển sinh 21.930 chỉ tiêu, tăng 1.930 chỉ tiêu so với năm 2021, theo năm phương thức.

9 đơn vị trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM gồm: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học An Giang, Khoa Y và Khoa Chính trị - Hành chính.

> Đại học Y Dược TP HCM công bố điểm chuẩn 2022

> Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2022 cao nhất 28,4

Theo VnExpress