University of Zurich

Rämistrasse 71, CH-8006 Zürich, Switzerland
Chia sẻ ngay

THE Ranking

#90

ARWU Ranking

#54

Average Fees (USD)

25,310

Total Students

0

CHỈ SỐ THỐNG KÊ

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2017-2018

Trường University of Zurich nằm trong top #90 trên thế giới

Tin xem nhiều