>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp

Nhóm ngành Sinh học - Công nghệ sinh học

Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực các tỉnh thành phía Nam có đào tạo các ngành thuộc nhóm Sinh học – Công nghệ sinh học

Thông tin tuyển sinh ngành Sinh học, Công nghệ sinh học tại khu vực phía Nam

Trường đại học

Tên trường

Tên ngành

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM

- Sinh học (Tài nguyên Môi trường, SH thực vật, SH động vật, Vi sinh sinh hóa)
- Công nghệ Sinh học (Sinh học y dược, CNSH nông nghiệp, CNSH Môi trường, CNSH công nghiệp, Sinh tin học)

Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM

- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- Công nghệ sinh học

- Công nghệ Sinh học môi trường

Trường Đại học Mở TP.HCM

- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

- Công nghệ sinh học và môi trường

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ TP.HCM

- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Văn Lang

- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế

- Sinh học
- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Đà Lạt

- Sinh học
- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Tây Nguyên

- Sinh học

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

- Công nghệ Sinh học (gồm các chuyên ngành Công nghệ Sinh học thực vật; Công nghệ vi sinh vật)

Trường Đại học An Giang

- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Cần Thơ

- Sinh học

- Vi sinh vật học
- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Bình Dương

- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Dân lập Cửu Long

- Công nghệ sinh học

Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng

- Công nghệ Sinh học

Trường cao đẳng

Tên trường

Tên ngành

Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành

- Công nghệ sinh học

Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM

- Công nghệ sinh học

Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm

- Công nghệ sinh học

Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí

- Công nghệ sinh học