Bên cạnh tiếng Anh, Đức, Pháp và Nhật là 3 ngoại ngữ được nhiều thí sinh lựa chọn để thi vào lớp 10. Sau đây là đề và đáp án chính thức từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội của 3 môn ngoại ngữ trên.

> Tuyển sinh lớp 10 Thanh: Đề thi môn Toán không quá khó

> Tuyển sinh lớp 10: 6400 thí sinh Quảng Bình thi lại môn Văn

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2019Rất nhiều thí sinh tại Hà Nội chọn Đức, Pháp và Nhật làm môn thi ngoại ngữ vào lớp 10. 

Tiếng Đức

Đề thi

thi tiếng Đức vào lớp 10thi tiếng Đức vào lớp 10

thi tiếng Đức vào lớp 10

thi tiếng Đức vào lớp 10

Đáp án

thi tiếng Đức vào lớp 10

thi tiếng Đức vào lớp 10

Tiếng Pháp

Đề thi

thi tiếng Pháp vào lớp 10thi tiếng Pháp vào lớp 10

thi tiếng Pháp vào lớp 10

thi tiếng Pháp vào lớp 10

thi tiếng Pháp vào lớp 10

Đáp án

thi tiếng Pháp vào lớp 10

thi tiếng Pháp vào lớp 10

Tiếng Nhật

Đề thi

Image

Image

thi tiếng Nhật vào lớp 10Image

Đáp án

thi tiếng Nhật vào lớp 10

thi tiếng Nhật vào lớp 10

Theo Lao động