Từ 1/11: Phạt tới 20 triệu đồng nếu vi phạm quy định tuyển sinh

Mức phạt vi phạm quy định tuyển sinh có thể lên tới 20 triệu đồng

Về đối tượng áp dụng, Nghị định 79/2015/NĐ-CP liệt kê:

Tổ chức, cá nhân VN; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trên lãnh thổ VN.

Người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Tuy nhiên, Nghị định 79/2015/NĐ-CP không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Về nhóm hành vi phạm quy định tuyển sinh, Nghị định 79/2015/NĐ-CP nêu rõ:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi khai man hồ sơ tuyển sinh.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tay cho việc khai man hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo tuyển sinh không đầy đủ thông tin theo quy định hoặc không thực hiện đúng với nội dung của thông báo tuyển sinh.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thông báo tuyển sinh bằng bất cứ hình thức nào khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thu nhận hồ sơ, tổ chức thi hoặc xét tuyển khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh ban hành chế tài, Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định các biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc quyết định trúng tuyển đối với hành vi vi phạm quy định.

Buộc hoàn trả cho người học các khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm quy định, trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước.

Buộc thông báo công khai việc dừng tuyển sinh trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này.

Theo Dân Trí, nguồn: http://dantri.com.vn/viec-lam/tu-1-11-phat-toi-20-trieu-dong-neu-vi-pham-quy-dinh-tuyen-sinh-20150929074248652.htm