Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp

MCTAO
( Military College of Tank Armour Officer )
Thành lập năm: 1965
Tỉnh thành:Vĩnh Phúc
Địa chỉ:Xã Kim Long - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc

Giới thiệu

Trường SQ TTG là trường trực thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp - Bộ Quốc phòng, nằm trong khối các trường quân đội và hệ thống giáo dục quốc gia, đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu TTG cấp quân đội bậc đại học và một vài loại hình đào tạo khác theo đặc thù quân đội. 

Lịch sử trường 

Ngày 05 tháng 10 năm 1959, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 499/NĐ thành lập Trung đoàn xe tăng 202, trung đoàn xe tăng đầu tiên của Quân đội Nhận dân Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập ngoài các tiểu đoàn xe tăng, pháo tự hành, các phân đội phục vụ bảo đảm có trong biên chế, trung đoàn còn có một đại đội có nhiệm vụ huấn luyện tập trung về xe tăng cho bộ đội mang phiên hiệu Đại đội 15.

Ngày 22 tháng 06 năm 1965, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ra Quyết định số 101/QĐ-QP thành lập Bộ Tư lệnh Thiết giáp. Lực lượng trực thuộc Bộ Tư lệnh gồm 2 trung đoàn xe tăng 202, 203; ba cơ quan ( Tham mưu, Chính trị, Hậu cần kỹ thuật) và đặt biệt là một Tiểu đoàn huấn luyện mang phiên hiệu Tiểu đoàn 10 đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Thiết giáp

Các khoa
Khoa Cơ bản
Khoa Kỹ thuật cơ sở
Khoa Thông tin
Khoa Khoa học xã hội và nhân văn
Khoa Vũ khí
Khoa Quân sự chung
Khoa Tham mưu- Phương pháp
Khoa Chiến thuật Tăng- Thiết giáp
Khoa Kỹ thuật xe máy

Trường SQ TTG là trường trực thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp - Bộ Quốc phòng, nằm trong khối các trường quân đội và hệ thống giáo dục quốc gia, đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu TTG cấp quân đội bậc đại học và một vài loại hình đào tạo khác theo đặc thù quân đội. 

Lịch sử trường 

Ngày 05 tháng 10 năm 1959, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 499/NĐ thành lập Trung đoàn xe tăng 202, trung đoàn xe tăng đầu tiên của Quân đội Nhận dân Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập ngoài các tiểu đoàn xe tăng, pháo tự hành, các phân đội phục vụ bảo đảm có trong biên chế, trung đoàn còn có một đại đội có nhiệm vụ huấn luyện tập trung về xe tăng cho bộ đội mang phiên hiệu Đại đội 15.

Ngày 22 tháng 06 năm 1965, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ra Quyết định số 101/QĐ-QP thành lập Bộ Tư lệnh Thiết giáp....