Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

(Dữ liệu đang cập nhật)
Thành lập năm: 1976
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Xã Sơn Động, Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội

Giới thiệu

Trường Sĩ quan Phòng hóa trực thuộc Binh chủng Hóa học- Bộ Quốc phòng Việt Nam đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật hóa học trình độ đại học quân sự, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Thành lập: 21/9/1976. Trụ sở: xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội.

Trường Sĩ quan Phòng hóa trực thuộc Binh chủng Hóa học- Bộ Quốc phòng Việt Nam đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật hóa học trình độ đại học quân sự, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Thành lập: 21/9/1976. Trụ sở: xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội.