Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự

Đại Học Trần Đại Nghĩa
(TRAN DAI NGHIA University)
Thành lập năm: 1975
Địa chỉ:189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quân Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa thành lập ngày 12/5/1975, thuộc hệ thống các trường đại học của Nhà nước và Quân đội, đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Trường đóng quân tại số 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (khu A) và phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (khu B).

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngày 01 tháng 5 năm 1975, đơn vị KB19, Trung đoàn 27, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam được lệnh chiếm giữ trường Quân cụ của ngụy quyền Sài Gòn.  Ngày 12 tháng 5 năm 1975, Tổng cục Kỹ thuật đã cử Đoàn công tác tiếp nhận Trường Quân cụ từ đơn vị KB19 thuộc Trung đoàn 27, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 để xây dựng thành Trường đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật nhằm quản lý, khai thác sử dụng các vũ khí, trang thiết bị của địch để lại, với phiên hiệu B754 (đó cũng chính là đơn vị tiền thân của Nhà trường hiện nay). Ngày 23/12/2010 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 2345/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, theo đó Trường Đại học Trần Đại Nghĩa là Trường Đại học công lập.

Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa đã  đào tạo 48 khóa học với nhiều ngành học, bậc học và cho nhiều đối tượng khác nhau, đã có với hàng vạn học viên tốt nghiệp ra trường, trở thành những cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có đủ đức, đủ tài, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Nhà trường cũng đã đào tạo, bồi dưỡng gần 1000 cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội hoàng gia Campuchia; đào tạo hàng ngàn cử nhân cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Hiện nay, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa có nhiệm vụ đào tạo sĩ quan kỹ thuật cấp phân đội; đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ trung cấp, sơ cấp; bồi dưỡng, tập huấn cán bộ chỉ huy kỹ thuật cấp phân đội, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị phía Nam; đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội nước ngoài khi được giao nhiệm vụ; đào tạo sĩ quan dự bị; sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được giao và tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự. Đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trường Đại học Trần Đại Nghĩa thành lập ngày 12/5/1975, thuộc hệ thống các trường đại học của Nhà nước và Quân đội, đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Trường đóng quân tại số 189 Nguyễn Oanh, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (khu A) và phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (khu B).

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngày 01 tháng 5 năm 1975, đơn vị KB19, Trung đoàn 27, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, Quân đội nhân dân Việt Nam được lệnh chiếm giữ trường Quân cụ của ngụy quyền Sài Gòn.  Ngày 12 tháng 5 năm 1975, Tổng cục Kỹ thuật đã cử Đoàn công tác tiếp nhận Trường Quân cụ từ đơn vị KB19 thuộc Trung đoàn 27, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 để xây dựng thành Trường đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật nhằm quản lý, khai thác sử dụng các vũ khí, trang thiết bị...