> Đại học Văn Lang

>> Điểm chuẩn đại học Dân Lập Văn Lang

Trường đại học Văn Lang tuyển sinh nguyện vọng 2 năm 2012

 

MÃ NGÀNH


TÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ 
XÉT TUYỂN

KHỐI

ĐIỂM SÀN

 

 

D210402

THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

H

21.0

 

V

20.0

 

D210403

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

H

22.0

 

V

21.0

 

D210404

THIẾT KẾ THỜI TRANG

H

22.0

 

V

20.0

 

D210405

THIẾT KẾ NỘI THẤT

H

23.0

 

V

21.0

 

D220201

NGÔN NGỮ ANH

D1

17.5

 

D340101

QUẢN TRỊ KINH DOANH

A, A1

13.5

 

D1

14.0

 

D340103

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

A, A1

13.0

 

D1, D3

13.5

 

D340107

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

A, A1

13.0

 

D1, D3

13.5

 

D340121

KINH DOANH THƯƠNG MẠI

A, A1

13.0

 

D1

13.5

 

D340201

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

A, A1

14.0

 

D1

14.5

 

D340301

KẾ TOÁN

A, A1

13.0

 

D1

13.5

 

D360708

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

A, A1

13.0

 

C

14.5

 

D1

13.5

 

D420201

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

A

13.0

 

B

14.0

 

D480103

KỸ THUẬT PHẦN MỀM

A, A1

13.0

 

D1

13.5

 

 

D510406

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

A

13.0

 

B

14.0

 

D520115

KỸ THUẬT NHIỆT

A, A1

13.0

 

D580102

KIẾN TRÚC

V

21.0

 

D580201

KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

A, A1

13.0

 

 

Ghi chú:

- Đây là điểm sàn xét tuyển dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3.

- Các ngành khối V môn Vẽ nhân hệ số 2.

- Các ngành khối H môn Trang trí nhân hệ số 2 (nếu không có môn Trang trí thì sẽ thay bằng môn Hình họa).

- Trường hợp thí sinh dự thi khối H có  3 môn năng khiếu, khi tính sẽ lấy thành 2 điểm, cách tính như sau: môn Trang trí nhân hệ số 2, điểm thứ hai là trung bình cộng của hai môn năng khiếu còn lại.

- Ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) tuyển khối D1, môn Anh văn nhân 2 và tổng 3 môn chưa nhân hệ số phải đủ 13.5 điểm.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành khối H và khối V, trường ĐH Văn Lang xét tuyển căn cứ vào kết quả dự thi tại 6 trường đại học sau:

Trường ĐH Kiến trúc (KTS)
Trường ĐH Tôn Đức Thắng Tp. HCM (DTT)
Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG Tp. HCM (QSB)
Trường ĐH Mỹ thuật Tp. HCM (MTS)
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (KTA)
Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp (MTC)