Tin tức: GIÁO DỤC / TUYỂN SINH / THÔNG TIN TUYỂN SINH / TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 / Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2

75 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 38304318

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

KÝ HIỆU TRƯỜNG: CPS – TỔNG CHỈ TIÊU: 400

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

400

- Báo chí

(chuyên ngành: Báo phát thanh truyền hình, Báo in và báo trực tuyến)

C320101

C,D1

 

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

(chuyên ngành: Công nghệ phát thanh truyền hình, Viễn thông và mạng)

C510302

A,A1,D1

 

- Tin học ứng dụng

(chuyên ngành: Tin học truyền thông đa phương tiện, Phần cứng và mạng máy tính)

C480202

A,A1,D1

 

 

- Tuyển sinh trong cả nước

- Trường không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh thi đại học và cao đẳng theo đề chung của Bộ

- Điểm trúng tuyển xét theo ngành

- Website: www.rtc2.edu.vn

Giới thiệu trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II

Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II là trường Cao đẳng công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình ; nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; trường có tên giao dịch quốc tế là Broadcasting College II.

 

Chiến lược phát triển giáo dục

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển ngành phát thanh - truyền hình, chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng của Nhà nước;

 

2. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các bậc học, các ngành nghề trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành;

 

3. Tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu của Nhà nước; tổ chức các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khoẻ tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề phục vụ ngành phát thanh - truyền hình và phục vụ xã hội; công nhận tốt nghiệp; in ấn và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

 

4. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của ngành phát thanh- truyền hình và nhu cầu của xã hội, phù hợp với năng lực của trường và theo quy định của pháp luật;

 

5. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của Pháp luật; xuất bản tập san, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường theo Luật Xuất bản và quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;

 

6. Hợp tác, liên kết, liên doanh về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh và dịch vụ khi được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền; sử dụng nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp có thu để mở rộng sản xuất kinh doanh và dịch vụ, xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động giáo dục, đào tạo và bổ sung nguồn tài chính cho trường.

Chương trình quản lý sinh viên phối hợp với gia đình

7. Quản lý sinh viên, học sinh; phối hợp với gia đình sinh viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục, đào tạo;

 

8. Quản lý cán bộ, viên chức theo quy định phân cấp của Đài Tiếng Nói Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới;

 

9. Tổ chức cho cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội;

 

10. Đảm bảo tốt mối quan hệ của trường với địa phương nơi trường đặt trụ sở; đảm bảo mối quan hệ tốt với mạng lưới các đài phát thanh truyền hình trong nước;

 

11. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, tài sản, hồ sơ cán bộ, tài liệu và tài chính của trường theo quy định phân cấp của Đài Tiếng Nói Việt Nam và theo quy định của Pháp luật;

 

12. Thực hiện chế độ báo cáo Đài Tiếng Nói Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan cấp trên về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.

Tin tức liên quan: tuyển sinh, tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh đại học cao đẳng, cao đẳng,trường cao đẳng, điểm thi đại học, điểm chuẩn đại học, điểm thi, điểm chuẩn, điểm thi tốt nghiệp thpt, tỉ lệ chọi, thông tin tuyển sinh

Kênh Tuyển Sinh