Trường Đại học Y dược TP.HCM đã ra thông báo về mức học phí cho năm học 2021 - 2022, theo đó có 2 mức học phí, dao động từ 14.3 đến 70 triệu đồng/năm.

học phí

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Y dược TP.HCM năm 2020

Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa công bố chính thức học phí năm học 2021-2022 cho sinh viên bậc ĐH và học viên sau ĐH.

Có 2 mức học phí bậc Đại học khác nhau

Theo đó, học phí áp dụng cho sinh viên bậc ĐH sẽ có 2 mức khác nhau dành cho người học các khoá trúng tuyển khác nhau.

Sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm 2019 trở về trước, học phí năm học 2021-2022 được áp dụng mức 14,3 triệu đồng/ năm (năm học 10 tháng) cho tất cả các ngành.

Sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm 2020 và 2021 có chung mức học phí từ 38-70 triệu đồng/ năm tuỳ ngành.

Cụ thể, ngành học có học phí cao nhất ở mức 70 triệu đồng/ năm là răng-hàm-mặt. Ngành y khoa có mức thu cao thứ 2 với 68 triệu đồng/ năm.

Ngành phục hình răng thu 55 triệu đồng/ năm, dược học 50 triệu đồng/ năm. Các ngành thuộc khoa điều dưỡng, kỹ thuật y học 40 triệu đồng/ năm.

Thấp nhất với mức 38 triệu đồng/ năm là học phí các ngành y học cổ truyền, y học dự phòng, dinh dưỡng, y tế công cộng.

Ngoài ra, mức học phí trường áp dụng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng hệ liên thông cho Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM là 33 triệu đồng/ năm. Đào tạo văn bằng 2, đào tạo theo địa chỉ sử dụng 50 triệu đồng/ năm.

Học phí của bậc sau Đại học thấp hơn bậc Đại học

Thông báo này của Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng nêu rõ học phí các chương trình khác nhau của đào tạo sau ĐH, áp dụng cho 2 nhóm sinh viên khác nhau tuỳ thuộc vào năm nhập học.

Với người học trúng tuyển nhập học từ năm 2019 trở về trước, học phí đào tạo thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I là 21.450.000 đồng/ năm (10 tháng). Học phí đào tạo tiến sĩ, bạc sĩ chuyên khoa II là 35.750.000 đồng/ năm học.

Với người học trúng tuyển nhập học năm 2020 và năm 2021, học phí đào tạo thạc sĩ, bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa I từ 35-50 triệu đồng/ năm học (10 tháng). Thấp nhất là các ngành thuộc khoa y tế công cộng với 35 triệu đồng/ năm. Các ngành y học cổ truyền, các ngành khoa điều dưỡng và kỹ thuật y học thu 40 triệu đồng/ năm. 50 triệu đồng/ năm áp dụng cho các ngành còn lại gồm y khoa, răng-hàm-mặt, dược học.

Người học trúng tuyển nhập học năm 2020 và năm 2021 chương trình đào tạo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II có học phí 42-60 triệu đồng/ năm. Trong đó, học phí 60 triệu đồng/ năm áp dụng cho ngành y khoa, răng-hàm-mặt, dược học. Y học cổ truyền, các ngành khoa điều dưỡng và kỹ thuật y học thu 48 triệu đồng/ năm. Các ngành khoa y tế công cộng thu 42 triệu đồng/ năm.

Như vậy, áp dụng cùng đối tượng người học, học phí Trường ĐH Y dược TP.HCM bậc sau ĐH nhiều ngành thấp hơn so với bậc ĐH.

Đại diện nhà trường cho biết có sự sự chênh lệch học phí 2 bậc học này là do phụ thuộc vào chi phí đào tạo. Trong đó, chủ yếu do mức đầu tư cho người học khác nhau.

Các trường Đại học tự chủ tài chính thu học phí như thế nào?

Covid-19: Các trường CĐ, trung cấp nghề giữ mức học phí như cũ

Theo Thanh Niên