Top 200 thí sinh có điểm thi cao nhất nước

Danh sách 200 thí sinh có điểm thi đại học, cao đẳng 2014 cao nhất nước: Theo thống kê điểm thi các trường đại học, Cục công nghệ Thông tin (Bộ GD-ĐT) tổng hợp danh sách 200 thí sinh điểm thi cao nhất nước gồm 100 thí sinh dự thi ĐH và 100 thí sinh dự thi CĐ.

Danh sách 200 thí sinh có điểm thi đại học, cao đẳng 2014 cao nhất nước

Dựa trên cơ sở dữ liệu các trường cung cấp, Cục công nghệ Thông tin (Bộ GD-ĐT) đã đưa ra thống kê 100 thí sinh dự thi ĐH và 100 thí sinh dự thi CĐ có điểm cao nhất nước.Theo bảng thống kê mà Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) đưa ra thì cả nước không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối ở kỳ thi năm nay.

Ở bậc ĐH, điểm cao nhất là 29,25 và có 4 thí sinh đạt mức này đến từ các trường: ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y dược TP.HCM và ĐH Ngoại thương.

TT

Trường

Họ và tên

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

ĐT/
ĐM4

Tổng
điểm

1

NTT

Nguyễn Thái Khang

B 10598

1000

0975

0950

 

2925

2

YHB

Lê Bá Tùng

B 7998

0975

1000

0950

 

2925

3

YDS

Tống Hữu Nhân

B 30086

1000

1000

0925

 

2925

4

NTH

Phạm Đức Toàn

A 2519

0975

0950

1000

 

2925

5

NTH

Nguyễn Quyết Thắng

A 1628

0975

0950

0975

 

2900

6

YHB

Nguyễn Văn Tuân

B 7685

1000

1000

0900

 

2900

7

YHB

Trần Văn Cường

B 8678

0950

0975

0975

 

2900

8

YHB

Trương Hồng Đức

B 1621

0925

1000

0975

 

2900

9

YPB

Nguyễn Ngọc Anh

B 339

0975

0950

0950

 

2875

10

NTT

Phạm Công Phát

B 10964

1000

0950

0925

 

2875

11

YHB

Đặng Xuân Đại

B 8414

0875

1000

1000

 

2875

12

YHB

Nguyễn Như Bình

B 8656

1000

0950

0925

 

2875

13

YDS

Lê Hồng Phương

B 10684

0875

1000

1000

 

2875

14

YQH

Nguyễn Văn Hinh

A 62

0900

0975

1000

 

2875

15

BKA

Phạm Anh Tú

A 9030

0975

0950

0950

 

2875

16

BKA

Nguyễn Ngọc Huy

A 2853

1000

0875

1000

 

2875

17

BKA

Vũ Đăng Khoa

A1 352

0900

0975

1000

 

2875

18

BKA

Nguyễn Thanh Hà

A 1920

0900

0950

1000

 

2850

19

NTH

Hoàng Văn Hoạt

A 691

1000

0900

0950

 

2850

20

NTH

Lê Minh Tuấn

A 1927

0875

0975

1000

 

2850

21

SPH

Nguyễn Ngọc Anh

A 397

1000

0900

0950

 

2850

22

QST

Nguyễn Văn Huỳnh

A 3650

1000

0850

1000

 

2850

23

YHB

Trần Văn Tú

B 7915

0975

0975

0900

 

2850

24

YHB

Vũ Thành Trung

B 7598

0900

1000

0950

 

2850

25

YHB

Nguyễn Minh Tuấn

B 9272

0950

0950

0950

 

2850

26

YQH

Trần Quốc Tuấn

B 1448

0875

1000

0975

 

2850

27

YQH

Nguyễn Đình Thành

B 1247

0900

1000

0950

 

2850

28

DHY

Lê Chí Thành Nhân

B 55344

0900

1000

0950

 

2850

29

YTB

Hồ Sỹ Duy

B 1210

0950

0950

0950

 

2850

30

DHY

Lương Mộng Vũ ánh

B 53021

0950

0950

0925

 

2825

31

DHY

Nguyễn Quốc Hùng

B 54371

0875

1000

0950

 

2825

32

DHY

Mai Tuấn Minh

B 55002

1000

0925

0900

 

2825

33

DHY

Đỗ Như Thuần

B 56451

0900

0975

0950

 

2825

34

QSY

Nguyễn Minh Nhựt

B 383

0900

0975

0950

 

2825

35

YHB

Nguyễn Phan Tuấn

B 7690

0875

0975

0975

 

2825

36

YHB

Phạm Quang Hưng

B 3270

0900

0975

0950

 

2825

37

YHB

Cao Văn Sơn

B 9113

0900

0975

0950

 

2825

38

YHB

Tạ Văn Tuấn

B 7712

0975

1000

0850

 

2825

39

YHB

Bùi Xuân Thắng

B 9163

0875

1000

0950

 

2825

40

YHB

Nguyễn Đắc Nguyên

B 5130

0900

0975

0950

 

2825

41

YHB

Kiều Trung Hiếu

B 2310

0875

1000

0950

 

2825

42

YHB

Kiều Thị Huyền My

B 4668

0925

0975

0925

 

2825

43

YHB

Vũ Thị Thúy

B 8560

0900

0975

0950

 

2825

44

YHB

Nguyễn Thị Hảo

B 2021

0925

0950

0950

 

2825

45

YDS

Phạm Hoàng Khả Hân

B 506

0875

1000

0950

 

2825

46

YQH

Nguyễn Duy Anh

A 7

0900

0950

0975

 

2825

47

YQH

Nguyễn Kim Anh

B 445

0875

0975

0975

 

2825

48

QSB

Nguyễn Đăng Khánh

A 30151

0900

0950

0975

 

2825

49

QSB

Trần Văn Cường

A 70029

0900

0925

1000

 

2825

50

QHI

Nguyễn Văn Tuân

A 8398

0925

0900

1000

0000

2825

51

NTH

Nguyễn Trần Duy Kiên

A 2162

0925

0925

0975

 

2825

52

DQN

Võ Văn Nam

A 4270

0975

0900

0950

 

2825

53

KQH

Lê Đình Khánh

A 984

1000

0825

1000

 

2825

54

DKH

Phan Thế Lê Sơn

A 2027

0875

0950

1000

 

2825

55

BKA

Dương Lê Toàn

A 8927

0900

0950

0975

 

2825

56

DKH

Nguyễn Hữu Đức

A 468

0875

0950

0975

 

2800

57

BKA

Vũ Đức Công

A 771

0900

0950

0950

 

2800

58

BKA

Hoàng Quốc Tuấn

A 7018

0900

0925

0975

 

2800

59

BKA

Hoàng Văn Tuấn

A 8984

1000

0850

0950

 

2800

60

BKA

Nguyễn Đắc Thanh

A 5763

0900

0925

0975

 

2800

61

BKA

Nguyễn Thượng Khánh

A 3366

0900

0950

0950

 

2800

62

NTS

Đoàn Hữu Thành

A 779

0900

0925

0975

 

2800

63

QHI

Nguỵ Hữu Tú

A 8741

0900

0900

1000

0000

2800

64

QHI

Nguyễn Văn Nhật

A 5728

0900

0950

0950

0000

2800

65

NTH

Phạm Việt Anh

A1 2590

0975

0875

0950

 

2800

66

NTH

Phạm Trung Thông

A 2505

0875

0925

1000

 

2800

67

NTH

Nguyễn Nhật Tân

A 2490

0900

0950

0950

 

2800

68

KQH

Lê Công Bá Duy

A 2349

0900

0950

0950

 

2800

69

KQH

Trần Quốc Tuấn

A 2058

0900

0900

1000

 

2800

70

SPH

Nguyễn Thị Huế

A 715

0900

0950

0950

 

2800

71

QSB

Nguyễn Trung Hậu

A 1538

0900

0950

0950

 

2800

72

QSB

Trần Hoài Bão

A 345

0875

0925

1000

 

2800

73

QST

Phan Lê Bảo Ân

A 4322

0900

0950

0950

 

2800

74

YPB

Đỗ Văn Đức

B 1713

0850

0950

1000

 

2800

75

YHB

Đào Thanh Lan

B 3687

0875

1000

0925

 

2800

76

YHB

Ninh Quang Tùng

B 7925

0950

0950

0900

 

2800

77

YHB

Đặng Thị Ngọc Lan

B 3720

0900

0950

0950

 

2800

78

YHB

Bùi Trung Nghĩa

B 4993

0900

0950

0950

 

2800

79

YHB

Đào Hải Nam

B 4787

0900

0975

0925

 

2800

80

YHB

Nguyễn Xuân Giang

B 1723

0850

0975

0975

 

2800

81

YHB

Thái Đức An

B 20

0925

1000

0875

 

2800

82

YHB

Vũ Văn Mừng

B 4661

0900

0950

0950

 

2800

83

YHB

Nguyễn Văn Công

B 845

0950

0975

0875

 

2800

84

YHB

Phạm Văn Công

B 849

0900

1000

0900

 

2800

85

YHB

Vũ Xuân Hương

B 3377

0900

0950

0950

 

2800

86

YHB

Nguyễn Bình Minh

B 4591

0875

1000

0925

 

2800

87

YHB

Nguyễn Quốc Trí

B 7561

0975

0900

0925

 

2800

88

YHB

Đặng Khánh Huyền

B 3115

0900

0975

0925

 

2800

89

YHB

Đoàn Tử Minh Nhật

B 9027

0900

0925

0975

 

2800

90

YHB

Lưu Hồng Sơn

B 6091

0950

0950

0900

 

2800

91

YHB

Trần Hùng Sơn

B 9112

0975

0875

0950

 

2800

92

YDS

Lê Minh Quân

B 2035

0900

0950

0950

 

2800

93

YDS

Nguyễn Đăng Khánh

B 30052

0900

0975

0925

 

2800

94

YQH

Hoàng Thị Hảo

B 714

0875

0950

0975

 

2800

95

DKC

Trần Khải An

A 30003

1000

0950

0850

 

2800

96

DHY

Lê Minh Đức

B 53636

0850

0975

0975

 

2800

97

DHY

Trần Thị Mai Diệu

B 53354

0975

1000

0825

 

2800

98

DDL

Nguyễn Văn Trường

4953

0875

0950

0950

 

2775

99

DHY

Nguyễn Quốc Hùng

A 25396

0925

0875

0975

 

2775

100

DHY

Trần Thị Ngọc Anh

B 52986

0900

0975

0900

 

2775

101

CPY

Nguyễn Nhật Long

A 302

0975

1000

1000

 

2975

102

C17

Nguyễn Thu Thảo

A 136

1000

1000

0975

 

2975

103

CKC

Nguyễn Hữu Trí

A 16271

1000

1000

0950

 

2950

104

CKC

Nguyễn Minh Dũng

A 2614

1000

0975

0975

 

2950

105

CKC

Giang Thành Đạt

A 2865

1000

0975

0975

 

2950

106

CKC

Nguyễn Hữu Trí

A 16271

1000

1000

0950

 

2950

107

CKC

Nguyễn Minh Dũng

A 2614

1000

0975

0975

 

2950

108

CKC

Giang Thành Đạt

A 2865

1000

0975

0975

 

2950

109

CKM

Trần Thị Cẩm Vy

A 461

1000

1000

0950

 

2950

110

C22

Đỗ Nam Quyền

A 141

1000

1000

0950

 

2950

111

C33

Hồ Xuân Lãm

A 319

1000

0950

1000

 

2950

112

CYE

Bùi Thị Loan

B 1911

0975

1000

0950

 

2925

113

C62

Lê Hồng Phượng

A 89

0975

1000

0950

 

2925

114

CYE

Bùi Thị Loan

B 1911

0975

1000

0950

 

2925

115

CYE

Lương Thị Thúy

B 3197

0975

0975

0975

 

2925

116

CKC

Phan Ngọc Hậu

A 4450

1000

0950

0975

 

2925

117

CKC

Nguyễn Hoàng Phương

A 11497

1000

0950

0975

 

2925

118

CKC

Vi Minh Toàn

A 15835

1000

0975

0950

 

2925

119

CKC

Nguyễn Lê Nhật Minh

A 8729

1000

1000

0925

 

2925

120

CKC

Đặng Hải Bằng

A 866

1000

0975

0950

 

2925

121

C21

Nguyễn Thị Thu Thanh

A 958

1000

1000

0925

 

2925

122

CKC

Nguyễn Lê Nhật Minh

A 8729

1000

1000

0925

 

2925

123

CKC

Đặng Hải Bằng

A 866

1000

0975

0950

 

2925

124

CKC

Phan Ngọc Hậu

A 4450

1000

0950

0975

 

2925

125

CKC

Vi Minh Toàn

A 15835

1000

0975

0950

 

2925

126

CKC

Nguyễn Hoàng Phương

A 11497

1000

0950

0975

 

2925

127

C17

Nguyễn Thị Vân

A 167

1000

0975

0950

 

2925

128

C41

Nguyễn Tự Cường

B 99

1000

0950

0975

 

2925

129

CTS

Nguyễn Quốc Cường

A 373

0975

0950

1000

 

2925

130

CTS

Lê Quang Thuần

A 3315

1000

0975

0950

 

2925

131

CET

Trần Đức Đạt

B 91

1000

0975

0950

 

2925

132

CES

Nguyễn Phước Thịnh

A 8190

1000

0950

0975

 

2925

133

CES

Lê Hồ Nhật Minh

A 4809

1000

0975

0950

 

2925

134

CES

Nguyễn Thị Hàng Mi

A 4768

1000

0950

0950

 

2900

135

CES

Vũ Đăng Khoa

A 3641

1000

0950

0950

 

2900

136

CTS

Nguyễn Thị Như Hảo

A 821

1000

0975

0925

 

2900

137

CTS

Phạm Thị Mỹ Nhụy

A 2390

1000

0950

0950

 

2900

138

CTS

Nguyễn Bích Vân

A 4120

1000

0950

0950

 

2900

139

CTS

Phạm Thị ý Nhi

A 2302

1000

0950

0950

 

2900

140

CTS

Nguyễn Thanh Xuân

A 4283

1000

0950

0950

 

2900

141

CET

Trần Bửu Ngân

A1 273

1000

0950

0950

 

2900

142

C41

Nguyễn Tường Quân

B 1213

1000

0950

0950

 

2900

143

C41

Nguyễn Thị Vân Anh

B 11

1000

0950

0950

 

2900

144

CKC

Nguyễn Văn Trường Duy

A 2087

1000

0950

0950

 

2900

145

CKC

Đặng Văn Quốc Lộc

A 8130

1000

0950

0950

 

2900

146

CKC

Lê Quang Phú

A 11083

1000

0950

0950

 

2900

147

CKC

Phan Trung Huy

A 5881

1000

0950

0950

 

2900

148

CKC

Lê Vũ Luân

A 8402

1000

0950

0950

 

2900

149

CKC

Nguyễn Quốc Kiệt

A 7231

1000

0950

0950

 

2900

150

CKC

Phạm Hồng Thái

A 13724

1000

0950

0950

 

2900

151

CKC

Đoàn Xuân Lộc

A 8090

1000

0950

0950

 

2900

152

CKC

Từ Anh Khoa

A 6924

1000

0950

0950

 

2900

153

CKC

Tăng Quang Huy

A 5921

1000

0950

0950

 

2900

154

CKC

Trương Văn Huyền

A 5986

1000

0950

0950

 

2900

155

CKC

Đoàn Văn Thanh Phong

A 10975

1000

0950

0950

 

2900

156

CKC

Lê Quang Phước

A 11622

1000

0950

0950

 

2900

157

CKC

Phạm Hữu Phước

A 11626

1000

0950

0950

 

2900

158

C21

Đặng Thị Thu Hà

A 274

1000

0950

0950

 

2900

159

C21

Phạm Thị Nhung

A 778

1000

0950

0950

 

2900

160

CKC

Đoàn Xuân Lộc

A 8090

1000

0950

0950

 

2900

161

CKC

Từ Anh Khoa

A 6924

1000

0950

0950

 

2900

162

CKC

Nguyễn Văn Trường Duy

A 2087

1000

0950

0950

 

2900

163

CKC

Lê Quang Phước

A 11622

1000

0950

0950

 

2900

164

CKC

Phạm Hữu Phước

A 11626

1000

0950

0950

 

2900

165

CKC

Lê Quang Phú

A 11083

1000

0950

0950

 

2900

166

CKC

Phan Trung Huy

A 5881

1000

0950

0950

 

2900

167

CKC

Đặng Văn Quốc Lộc

A 8130

1000

0950

0950

 

2900

168

CKC

Lê Vũ Luân

A 8402

1000

0950

0950

 

2900

169

CKC

Nguyễn Quốc Kiệt

A 7231

1000

0950

0950

 

2900

170

CKC

Tăng Quang Huy

A 5921

1000

0950

0950

 

2900

171

CKC

Trương Văn Huyền

A 5986

1000

0950

0950

 

2900

172

CKC

Đoàn Văn Thanh Phong

A 10975

1000

0950

0950

 

2900

173

CKC

Phạm Hồng Thái

A 13724

1000

0950

0950

 

2900

174

C22

Đỗ Thị Hương

A1 6

1000

0925

0975

 

2900

175

CKB

Nguyễn Ngọc Trúc Anh

A1 255

1000

0950

0950

 

2900

176

CYE

Lê Thị Thanh Tâm

B 2790

1000

0950

0950

 

2900

177

CXS

Trần Thị Thu Trang

A 1307

1000

0925

0975

 

2900

178

C33

Hồ Thị Hạnh

B 1313

0975

1000

0925

 

2900

179

C33

Nguyễn Thị Thanh Tâm

A 620

1000

0950

0925

 

2875

180

CKM

Đinh Thị Ngọc Huyền

B 320

1000

0975

0900

 

2875

181

CMS

Đinh Thị Thanh Xuân

A 1997

1000

0950

0925

 

2875

182

CYE

Đỗ Tiến Quyết

B 2650

1000

0975

0900

 

2875

183

CYE

Trịnh Mai Trang

B 3412

1000

0950

0925

 

2875

184

CYE

Nguyễn Thu Hà

B 754

1000

0950

0925

 

2875

185

CYE

Đỗ Thị Hằng

B 929

1000

0975

0900

 

2875

186

CYE

Bùi Quang Phúc

B 2505

1000

0925

0950

 

2875

187

CKC

Nguyễn Minh Kha

A 6456

1000

1000

0875

 

2875

188

CKC

Trần Quang Trung

A 16599

1000

0950

0925

 

2875

189

CKC

Đào Minh Trí

A 16267

1000

0925

0950

 

2875

190

CKC

Mai Duy Toàn

A 15843

1000

0925

0950

 

2875

191

CKC

Hồ Chí Nhân

A 9916

1000

0925

0950

 

2875

192

CKC

Trần Đình Lâm

A 7428

1000

0950

0925

 

2875

193

CKC

Huỳnh Minh Bảo

A 585

1000

0925

0950

 

2875

194

CKC

Trần Khải Chắn

A 1227

1000

0925

0950

 

2875

195

CKC

Chu Quang Huy

A 5632

1000

0950

0925

 

2875

196

CKC

Nguyễn Hồng Phúc

A 11187

0975

0950

0950

 

2875

197

CKC

Nguyễn Ngọc Sang

A 12463

1000

0950

0925

 

2875

198

KC

Trần Ngọc Thái

A 13800

1000

0950

0925

 

2875

199

CKC

Nguyễn Ngọc Phúc

A 11181

1000

0925

0950

 

2875

200

CKC

Đỗ Cao Vinh

A 18299

1000

0925

0950

 

2875

Theo Thanh niên

 

 Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Top 200 thí sinh có điểm thi cao nhất nước,

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 1 bình luận)

200 thí sinh có điểm thi đại học, cao đẳng 2014 cao nhất nước
học sinh thi đại học cao đẳng năm nay thi không có thủ khoa la hơi dở
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017