Bắt đầu từ ngày 22.11, tỉnh Cà Mau cho biết sẽ tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh lớp 3 đến lớp 5.

hoạt động giảng dạy

Học sinh Cà Mau từ lớp 3 - 5 sẽ học trực tuyến từ ngày 22.11

Theo thông tin Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa thống nhất chủ trương tổ chức dạy và học trực tuyến từ lớp 3 đến lớp 5 theo chương trình chính khóa với một số môn học, kể từ ngày 22.11.

Trước đó, Sở GD-ĐT Cà Mau đã có công văn hướng dẫn tổ chức dạy và học trực tuyến qua internet, trên truyền hình từ lớp 3 đến lớp 5 năm học 2021 - 2022.

Đối với khối lớp 3, các môn học bắt buộc gồm: toán (3 tiết), tiếng Việt (5 tiết), đạo đức (1 tiết) và tiếng Anh (2 tiết).

Khối lớp 4 và 5: toán (3 tiết), tiếng Việt (5 tiết), khoa học (1 tiết), đạo đức (1 tiết), lịch sử và địa lý (1 tiết), tiếng Anh (2 tiết). Đặc biệt, các khối lớp này sẽ chọn những nội dung cốt lõi, trọng tâm của bài mới theo chương trình môn học.

Riêng khối lớp 1 và 2 chưa tổ chức dạy học; khuyến khích các nhà trường bước đầu tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm quen với mặt chữ, con số.

Về hình thức tổ chức dạy học trực tuyến đối với khối lớp, với môn học bắt buộc thì thời gian không quá 30 phút/1 bài dạy.

Để triển khai có hiệu quả việc dạy và học trực tuyến, Sở GD-ĐT Cà Mau chỉ đạo các cơ sở giáo dục lập kế hoạch dạy học qua internet, trên truyền hình; bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Các cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên rà soát chương trình môn học, lựa chọn nội dung, biên soạn bài dạy, bài tập...; phân công cán bộ quản lý theo dõi, giáo viên giảng dạy; lập thời khóa biểu cho từng môn học, buổi học.

Hà Nội: Học sinh khối 9 của 17 huyện, thị xã được học trực tiếp tại trường

Tiền Giang: Khối học sinh lớp 9 trong ngày trở lại trường học

Theo Thanh Niên