Tìm hiểu thông tin du học Úc về học viện Baxter

Học viện Baxter (trước đây là trung tâm đào tạo Sheila Baxter), nằm ở trung tâm của thành phố Melbourne. Trường đã dẫn đầu trong đào tạo ngành trang điểm và làm tóc. Gần đây trường mở rộng để đào tạo các ngành như: nha khoa, chế tạo máy, ô tô, kinh doanh, công nghệ thông tin và kế toán, tiếng anh.

Tất cả các khóa học của trường đều được chính phủ Úc chứng nhận và phê duyệt. Trường quốc tế Baxter tự hào vì ngành đào tạo mới nhất như công nghệ và chế tạo được các doanh nghiệp và các tập đoàn đánh giá cao với trình độ giảng viên trình độ cao.

Trường có 5 cơ sở với 5 phút đi bộ tới ga xe lửa Flinder street và bến xe bus để vào trung tâm thành phố một cách dễ dàng.

Trường là tổ chức đào tạo đã đăng ký là thành viên của tổ chức OSTAS ( Hệ thống đảm bảo về giáo dục cho các du học sinh). Sinh viên của trường có cơ hội tham gia các cuộc thi ở trong nước cũng như trên thế giới.

Trường đang đưa ra kế hoạch thanh toán học phí linh hoạt cho sinh viên.

Các chương trình đào tạo của trường

1. Chứng chỉ Tiếng Anh:

Có từ chứng chỉ 1 đến chứng chỉ 4

- Thời gian học : 20 tuần

- Tiếng Anh: 28 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 219 đô Úc/tuần + 100 đô Úc tiền phí sách vở học tập

- Khóa học dành cho những sinh viên quốc tế chưa đủ điều kiện để tham gia khóa học chính.

2. Ngành tự động hóa:

 • Chứng chỉ III cơ khí chế tạo máy :

- Thời gian học : 48 tuần

- Tiếng Anh: 52 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 12.000 AUD (đã bao gồm tài liệu học)

 • Chứng chỉ IV công nghệ tự động hóa

- Thời gian học: 17 tuần

- Tiếng Anh: 18 tuần

- thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 4.999 AUD ( bao gồm tài liệu học)

 • Chứng chỉ bao gồm cả chứng chỉ III cơ khí chế tạo máy + chứng chỉ IV công nghệ tự động hóa + cao đẳng kinh doanh

- Thời gian học : 91 tuần

- Tiếng Anh: 108 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 20.500 AUD ( bao gồm tài liệu học tập)

Tìm hiểu thông tin du học Úc về Học viện BaxterTìm hiểu thông tin du học Úc về Học viện Baxter

3. Ngành đào tạo làm bánh

 • Chứng chỉ III làm bánh :

- Thời gian học : 50 tuần

- Tiếng Anh: 62 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 11.499 AUD (bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ IV làm bánh:

- Thời gian học : 55 tuần

- Tiếng Anh: 68 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 17,999 AUD ( bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ III làm bánh + cao đẳng kinh doanh:

- Thời gian học : 80 tuần

- Tiếng Anh: 100 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 16,999 AUD (đã bao gồm tài liệu)

4. Ngành chế tạo máy:

 • Chứng chỉ III kỹ sư cơ khí chế tạo máy thương mại  :

- Thời gian học : 50 tuần

- Tiếng Anh: 62 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 15.999 AUD (bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ IV  cơ khí chế tạo máy thương mại

- Thời gian học : 68 tuần

- Tiếng Anh: 80 tuần ( nếu học sinh đã học xong chứng chỉ 3 gồm 68 tuần Tiếng Anh thì chỉ còn phải học 28 tuần Tiếng Anh để lấy chứng chỉ 4)

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 20.999 AUD( bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ III  cơ khí chế tạo máy thương mại + cao đẳng kinh doanh

- thời gian học : 80 tuần

- Tiếng Anh: 100 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 23.000 AUD ( bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ IV  cơ khí chế tạo máy thương mại + Cao đẳng kinh doanh

- Thời gian học : 98 tuần

- Tiếng Anh: 118  tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 25.999 AUD( bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ III + chứng chỉ 4 cơ khí chế tạo máy thương mại + cao đẳng kinh doanh

- Thời gian học : 98 tuần

- Tiếng Anh: 118 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 25.999 AUD ( bao gồm tài liệu)

5. Ngành đào tạo chăm sóc sắc đẹp.

 • Chứng chỉ II về công nghệ làm móng

- Thời gian học : 12 tuần

- Tiếng Anh: 12 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 4.000 AUD ( bao gồm tài liệu)

 • · Chứng chỉ II về dịch vụ trang điểm

- Thời gian học : 12 tuần

- Tiếng Anh: 12 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 4.000 AUD ( bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ III về dịch vụ làm đẹp

- Thời gian học : 31 tuần

- Tiếng Anh: 40 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 7.999 AUD ( bao gồm tài liệu)

 • · Chứng chỉ IV về liệu pháp làm đẹp

- Thời gian học: 45 tuần

- Tiếng Anh: 50 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 11.999 AUD ( bao gồm tài liệu)

- Thời gian học : 56 tuần

- Tiếng Anh: 56 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 13.999 AUD (bao gồm tài liệu)

6. Khóa học làm tóc:

 • Chứng chỉ II về làm tóc:

- Thời gian học : 8 tuần

- Tiếng Anh: 8 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 2.000 AUD ( bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ III về làm tóc:

- Thời gian học : 50 tuần

- Tiếng Anh:  60 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 11.999 AUD ( bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ IV về làm tóc

- Thời gian học : 16 tuần

- Tiếng Anh: 18 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 5.000 AUD (bao gồm tài liệu)

 • Khóa cao đẳng quản lý salon tóc

- Thời gian học : 20 tuần

- Tiếng Anh: 26 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 7.000 AUD ( bao gồm tài liệu)

7. Khóa học về kinh doanh

 • Chứng chỉ III về kinh doanh :

- Thời gian học : 15 tuần

- Tiếng Anh: 18 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 3.999 AUD (bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ IV về kinh doanh :

- Thời gian học : 20 tuần

- Tiếng Anh: 28 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 4.000 AUD ( bao gồm tài liệu)

 • Cao đẳng  kinh doanh :

- Thời gian học : 30 tuần

- Tiếng Anh: 38 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 5.500 AUD ( bao gồm tài liệu)

 • · Chứng chỉ III + cao đẳng kinh doanh :

- Thời gian học : 45 tuần

- Tiếng Anh: 56 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 7.000 AUD (bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ IV + Cao đẳng kinh doanh :

- Thời gian học : 50 tuần

- Tiếng Anh: 66 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 7.500 AUD ( bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ IV + cao đẳng kinh doanh (fast track) :

- Thời gian học : 50 tuần

- Tiếng Anh: 56 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 7.500 AUD (bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ III + IV+ Cao dang  kinh doanh :

- thời gian học : 65 tuần

- Tiếng Anh: 84 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 11.499 AUD ( bao gồm tài liệu)

8. Khóa học về tài chính kế toán

 • · Chứng chỉ III dịch vụ tài chính (kế toán văn phòng)

- Thời gian học : 22 tuần

- Tiếng Anh: 26 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 4.000 AUD (bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ IV dịch vụ tài chính (kế toán)

- Thời gian học : 30 tuần

- Tiếng Anh: 36 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 4.500 AUD (bao gồm tài liệu)

 • Khóa cao đẳng kế toán

- Thời gian học : 40 tuần

- Tiếng Anh: 48 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 7.500 AUD(bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ III + Cao đẳng kế toán

- Thời gian học : 62 tuần

- Tiếng Anh: 74 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí :10.000 AUD (bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ IV + Cao dang ke toan

- Thời gian học : 70 tuần

- Tiếng Anh: 84 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 4.500 AUD (bao gồm tài liệu)

 • Khóa chung chi III + chứng chỉ IV + cao đẳng kế toán

- Thời gian học : 92 tuần

-Tiếng Anh: 110 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 13.500 AUD (bao gồm tài liệu)

9. Khóa học về công nghệ thông tin

 • · Chứng chỉ III về công nghệ thông tin

- Thời gian học : 17 tuần

- Tiếng Anh: 18 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 3.999 AUD( bao gồm tài liệu)

 • Chứng chỉ IV về công nghệ thông tin, cao đẳng công nghệ thông tin, cao đẳng nâng cao công nghệ thông tin.

- Thời gian học : 40 tuần

- Tiếng Anh: 52 tuần

- Thời gian nhập học: hàng tháng

- Học phí : 7.500 AUD/khoa (bao gồm tài liệu)

10. Khóa đào tạo về nha khoa.

 • Cao đẳng nha khoa

- Thời gian học : 70 tuần

- Tiếng Anh: 96 tuần

- Thời gian nhập học : hàng tháng

- Học phí : 29.999 AUD + 1.000 AUD chi phí tài liệu.

- Yêu cầu : đã hoàn thành chương trình học lớp 11 và có kinh nghiệm làm việc ở ngành nghề tương đương, IELTS 5.5. Nếu chưa có ielts học sinh có thể tham gia khóa học tại trường.